Millionbesparelser ryster Odense: Mere ukrudt, mindre musik - og væk med Friluftsbadet

Intet har været helligt for By- og kulturforvaltningen i Odense, der skal finde 79 millioner kroner årligt. Selv det årlige sankthansbål kan spares væk.

Odense Kommunes By- og kulturforvaltning har været på noget af en ubehagelig opgave. For når man skal finde besparelser for 79 millioner kroner, kan det ikke undgå at gøre ondt.

Forvaltningen har nu lavet et gyseroplæg, hvor der bliver lagt op til drastiske forringelser på byliv, kultur og vedligehold.

Udover stramme effektiviseringer, fyringer og besparelser i administrationen, vil borgerne kunne mærke forandringer i bybilledet, hvis besparelserne bliver vedtaget.

Friluftsbadet skal lukkes, Bolbro Bibliotek lukkes, der skal være færre busafgange, der skal sjældnere slås græs og fjernes ukrudt i byens parker, springvand skal slukkes, 20 procent af byens legepladser nedlægges, der skal være mindre graffitibekæmpelse, blomsterkummer i gågaderne fjernes, og gadelyset slukkes helt uden for bymidten mellem kl. 01 og 03. 

På det kulturelle område skal der være færre musikere i Odense Symfoniorkester. Det skal være slut med tilskud til Det Fynske Kunstakademi, Tip Toe Big Band, Havnekulturfestivalen og H.C. Andersen Festspillene. 

Julemarkedet lukkes, de små storbyteatre skal samle deres administration, slut med anlægstilskud til Odense Zoo og tilskuddet til Odense Bys Museer skal reduceres.

Odenses By- og kulturudvalg skal tage stilling til besparelserne på tirsdag, men beløbet ligger fast. Udvalget SKAL spare 79 millioner kroner årligt. Det er en bunden opgave fra økonomiudvalget.

Hele spareforslaget kan læses her:

Spareforslaget er en del af by- og kulturudvalgets dagsorden for deres møde 4. juni, der kan læses i sin helhed her. 

Flere penge til velfærd

Der kommer flere børn og ældre i Odense Kommune i de kommende år, og det kræver flere udgifter til skoler, daginstitutioner og ældrepleje.

Politisk har man besluttet, at løse udfordringerne ved at spare samlet 200 millioner kroner hvert år fra de forskellige politiske udvalg, fordelt på 60 millioner kroner i form af mindre administration og 140 millioner kroner på andre områder.

De 79 millioner kroner, der her er blevet præsenteret, er altså udelukkende fundet på by- og kulturudvalgets budget, hvor 6,1 millioner kroner kommer fra effektiviseringer, 15,5 millioner kroner fra administrationsreduktioner og 57,3 millioner kroner fra andre områder.