Millioner på vej til Odenses forstæder

Klubber, institutioner og fællesskaber i Odenses forstæder kan i år se frem til at få over 13 millioner kroner til udvikling af lokalområderne. Bolbro og Skibshuskvarteret får penge til forsøg med lokaldemokrati.

Der bobler med ideer til udvikling af forstæderne til den fynske hovedstad. Odense Kommune har modtaget i alt 71 ansøgninger om at få del i forstadspuljens 13 millioner kroner. 

De fleste af ansøgerne søger om penge til etablering eller forbedring af foreningernes udendørstilbud. I alt har de 71 ansøgere søgt om 26 millioner, så borgmesterforvaltningen i Odense har givet afslag til 29 ansøgere. 

Men 41 projekter kan se frem til at få tilskud i år. Den største pulje penge er på vej til Odense Boldklub, Tennisklub Odense og Giersing Privat og Realskole som er indstillet til at få 1,8 millioner kroner til etablering af Arena Ådalen, der er et lege-, motions og træningsmiljø i det grønne område ved Odense Å.

Se listen over alle ansøgninger og forvaltningens indstillinger til, hvem der skal have penge her

Ældreidrættens Hus i Bolbro kan se frem til at få én million kroner til etablering af en træningssal, hvor foreninger og ældre kan arbejde med nye samarbejdsformer og borgerinvolvering. TarupDavinde Rytterlaug er indstillet til at få 900.000 kroner til etablering af nye ridestier i Tarup-Davinde. 

Samtidig øremærker borgmesterforvaltningen 440.000 kroner til borgerstyrede projekter i Bolbro og Skibhuskvarteret. Tidligere har Odense Kommune kørt forsøg med nærdemokrati i Bolbro og Dalum, men nu foreslår kommunen, at forsøget i Bolbro kører videre, mens Skibhuskvarteret overtager Dalums rolle i det brugerstyrede nærdemokratiforsøg. 

Økonomiudvalget i Odense Kommune skal endelig godkende indstillingerne på deres møde onsdag efter vinterferien.