Millioner til boliger i Reden

Reden i Odense har fået næsten otte millioner kroner af Socialministeriet til at hjælpe kvinder i misbrug og prostitution. Projektet skal hjælpe de udsatte kvinder med at få egen bolig.

Kvinder i misbrug eller prositution er i dag ofte hjemløse eller overladt til mænd, der udnytter dem seksuelt. Kvinderne har ikke mulighed eller overskud til at skabe sin egen bolig, og dermed få en chance for at kvitte det hårde liv.

- Projektets formål er at give kvinderne en mulighed for at blive afklarede uden indblanding og krav fra de negative miljøer, de normalt færdes i. Med egen bolig i Reden får kvinderne et bofællesskab med andre i samme situation. Det giver dem en helt ny mulighed for at opleve nye sider af tilværelsen i et trygt og understøttende miljø, siger Tove Nielsen, der der daglig leder af Reden i Odense.

Reden får 7,9 millioner kroner fra de såkaldte SATS-midler i Socialministeriet til boprojektet. 

Reden etablere fem boliger på Redens 1. sal. Her vil kvinder, der er tilknyttet Fyns Amts Behandlngscenter og i metadonbehandling få tilbudt en bolig på ca. 10 kvadratmeter.

- På grund af deres livssituation er kvinderne ikke i stand til at opnå eller fastholde egen bolig. Botilbuddet i Reden Odense er derfor et helt nødvendigt tilbud, hvis det skal lykkes at skabe værdige livsbetingelser for en marginaliseret gruppe af kvinder, siger Tove Nielsen.

Mellem fem og 12 kvinder vil årligt få tilbudt egen bolig oven på Reden.