I det fynske folks tjeneste

Millioner til forskning i traumer

SDU-psykologer får 24,5 millioner kroner fra EU til at forske i, hvad der sker med mennesker, der har været udsat for traumer.

Nogle flygtninge og asylansøgere har traumer med i bagagen, når de kommer til Europa. Humanitære hjælpearbejdere kan også have sår på sjælen -ligesom voldsofre kan have det.

Nu skal 12 nye ph.d'er undersøge, hvilke psykologiske konsekvenser det har, når folk bliver udsat for traumer af forskellige årsager.

-Målet er at uddanne forskere, der modsvarer behovet på området. Der er mange interessenter og dermed også mange aftagere af ny viden, som er baseret på både akademia og praksis, siger Rikke Holm Bramsen, lektor i psykologi.

Unik forskning på tværs

SDU står for uddannelsesprojektet sammen med to akademiske partnere (Trinity College Dublin Center for Global Health og Ulster University) samt en række ikke-akademiske partnere (herunder Dublin Rape Crisis Centre, SPIRASI, Probation Board of Northern Ireland, samt Det internationale Røde Kors Forbund og Børnehus Syd i Danmark).

-Dette ph.d. program er helt unikt, idet de akademiske og non-akademiske partnere er nøje udvalgt for at sikre, at hver ph.d. studerende undersøger kompleksiteten inden for en given traumepopulation. Herved bibringes forskning, som kun er mulig når forskellige sektorer samarbejder på tværs af landegrænser, fortæller lektor Rikke Holm Bramsen.

De 12 ph.d. studerende vil bruge cirka halvdelen af tiden blandt de ikke-akademiske partnere med henblik på at erhverve sig praksiserfaring i arbejdet med traumeudsatte.