I det fynske folks tjeneste

Millioner til svage ældre

De svageste af de ældre i Odense kan se frem til at få mere og bedre hjælp. Politikerne i Odense besluttede tirsdag, hvordan 32 millioner statskroner skal bruges på de ældre.

05:56

1 af 2

De 32 millioner kroner er Odenses andel i den milliard kroner, der blev afsæt til forbedring af de ældres forhold i finansloven for i år. Politikerne i kommunens Ældre- og handicapudvalg besluttede tirsdag, at pengene i overvejende skal bruges til at forbedre svage ældres forhold.

- Vi har lagt vægt på, at pengene særligt skal komme de svageste ældre til gode. Det betyder bl.a., en særlig indsats for at hjælpe ensomme ældre ud af isolation, at vi sætter mere tid af til omsorg i aftentimerne. Og så har vi valgt at prioritere en række indsatser over for udsatte grupper, fx ældre, der får hjerneskade og kronisk syge, siger ældrerådmand Per Berga Rasmussen(Ø).

Beslutningen betyder, at kommunen skal ansætte hvad der svarer til 50 fuldtidsstillinger på ældreområdet.

- Det glæder jeg mig naturligvis over. Jeg er utrolig glad for, at vi på den måde kan skabe lidt mere tid i plejen om aftenen, hvor medarbejderne løber stærkt i dag. Og så betyder det meget for mig, at vi med puljen også får mulighed for at tage hånd om borgere, der er i risiko for at gå til grunde som følge af ægtefællens død, sygdom eller andet, siger ældrerådmanden.

Men i følge rådmanden så løser de 32 millioner kroner langt fra alle udfordringer på ældreområdet.

- Vi står jo i en situation, hvor vi på den ene side får 32 millioner kroner fra staten, men samlet set skal forvaltningen i år spare 100 millioner. Så det betyder ikke, at besparelserne er aflyst. Vi skal stadigvæk hente de penge, der er besluttet med budget 2014, siger Per Berga Rasmussen,

Politikerne besluttede samtidig at en del af ældrepuljen skal også bruges til kompetenceudvikling blandt medarbejderne og til at skabe sammenhængende indsatser for borgerne.

I alt har de 10 fynske kommuner modtaget 95,6 millioner kroner til ekstra indsats på ældreområdet. Pengene er blevet fordelt ud til kommunerne i forhold til antallet af ældre over 65 år.