Minister ønsker renere storbyluft

Miljøministeren giver kommunerne mulighed for at indføre miljøzoner og forbyde ældre varevogne uden partikelfilter at køre ind i zonerne.

Folk, der færdes i de danske storbyer, kan se frem til at indånde renere og mindre sundhedsskadelig luft de kommende år. Et lovforslag fra miljøminister Troels Lund Poulsen (V) giver de store byer muligheden for at skåne folk for skadelige partikler fra de ældre varebiler. I København alene vil forslaget omfatte 14.000 køretøjer og give en sundhedsgevinst på 500 ekstra leveår. Det skriver Berlingske Tidende.

Forslaget betyder, at landets største byer kan forbyde de ældre varevogne at køre i særlige zoner af byerne, med mindre de har filtre eller katalysatorer, der begrænser udslippet af farlige stoffer. I forvejen er der lignende krav til ældre lastbiler og busser i de store byer.

Ministerens udspil er primært rettet mod de fem kommuner, der allerede har indført miljøzoner eller vil gøre det næste år. Det vil sige København, Frederiksberg, Aalborg, Århus og Odense. Men forslaget åbner også for, at andre store byer i landet kan indføre miljøzoner, hvis de kan overbevise miljøministeren om, at det er begrundet.

- Det her er et stort fremskridt for luftkvaliteten i byerne. Det medvirker til, at vi kommer til at halvere partikelforureningen fra trafikken i de største byområder fra 2006 til 2011, siger Troels Lund Poulsen.