Minister: Robust kollektiv trafik i Odense

Odense føjer sig nu til flere andre store byer i Danmark, som de kommende år får en letbane. Transportministeren glæder sig over udviklingen.

Udover letbanepenge til Odense har Folketinget allerede afsat penge til letbaner i Aarhus og langs Ring 3 i Storkøbenhavn.

- Letbaner skaber nye muligheder for mere miljørigtig kollektiv trafik. Det er meget positivt, at der nu i Odense med letbanen skabes et reelt alternativ til bilen, siger transportministe Pia Olsen Dyhr(SF).

Hun glæder sig over, at letbanen i Odense skaber nye muligheder for både borgere og erhvervsliv.

- Det er rigtig glædeligt for borgerne i Odense og byens erhvervsliv, at det har været muligt at afsætte midler, som sikrer, at Danmarks tredje største by nu også kan få en letbane. Der er ingen tvivl om, at letbanen vil sikre et robust kollektivt trafiksystem i Odense, siger transportminister Pia Olsen Dyhr.

Letbanen forventes at få ca. 10-11 mio. passagerer årligt og det er planen, at den åbner i 2020. Der er allerede igangsat en VVM-undersøgelse og det egentlige anlægsarbejde forventes igangsat i 2016.