Ministerium afviste kommunens tanker om nye forvaltninger

To rådmænd må ikke deles om én forvaltning. Så klart var svaret fra Indenrigsministeriet, da Odense Kommune spurgte ind til, om det ville være lovligt at lade to rådmænd og to politiske udvalg deles om en forvaltning.

Da Odense Kommune i oktober forhørte sig hos Indenrigs- og Boligministeriet om grundlaget og reglerne i forbindelse med beslutningen om at nedsætte både en sundheds- og klimarådmand, fik kommunen klart afslag på at lade én forvaltning arbejde for to udvalg og to rådmænd samtidig.

Odense Kommune rettede henvendelse til ministeriet, fordi embedsmændene i kommunen af politikerne, er blevet bedt om at udarbejde et servicetjek af det organisatoriske og økonomiske grundlag inden for sundheds- og klimaområdet.

- Vi har haft både organisatoriske og økonomiske overvejelser, og vi ønskede derfor en vurdering fra Indenrigs- og Boligministeriet. Vores opgave er at præsentere spillepladsen, som politikerne arbejder inden for, når de nye forvaltninger skal etableres, siger stadsdirektør i Odense Kommune, Stefan Birkebjerg Andersen.

- Kan ikke tiltræde

Kommunen udbad sig derfor ministeriets vurdering af om det ville være i overensstemmelse med kommunestyrelsesloven, hvis to rådmænd og to udvalg rådede over den samme forvaltning. Det fremgår af en korrespondance, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.

Svaret fra Indenrigs- og Boligministeriet var klokkeklart:

”Indenrigs- og Boligministeriet kan ikke tiltræde det af Odense Kommune anførte om, at der ikke synes at være noget til hinder for, at en forvaltning kan betjene mere end ét udvalg og én rådmand...”, skrev ministeriet til Odense Kommune.

Stadsdirektøren spurgte i brevet også ind til, om der kunne gives en dispensation til kommunen, hvis ministeriet ikke fandt, at den skitserede løsning flugtede med kommunestyrelsesloven. Men også her var svaret klart.

”Indenrigs- og Boligministeriet forventer derfor ikke, at en eventuel anmodning om dispensation vil blive imødekommet, idet ministeriet ikke efter lovgrundlaget har adgang hertil.”

- Vi har fået ret tydeligt svar. Det har jeg fuldstændig respekt for, og det er det, vi arbejder videre med, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Svaret betyder, at Odense Kommune nu skal oprette to særskilte forvaltninger med egne direktører og medarbejdere. Om det får konsekvenser for udgifterne til de nye forvaltninger, vil stadsdirektøren ikke svare på endnu.

- Det er for tidligt at sige noget konkret om udgifterne. Men min vurdering er, at der vil blive et mindre overhead, som vi så ikke kan dobbeltbruge. Altså for eksempel er vi nok nødt til at have to direktører i stedet for én, siger stadsdirektøren.

Flere forvaltninger i andre storbyer

I Aalborg og København er der allerede i dag syv forvaltninger, mens Aarhus har seks forvaltninger.

- Vi har fem forvaltninger i Odense i dag, og det har vi haft i 25 år. Vi er den smalleste af landets store kommuner, så der vil formentlig være en lille merudgift, når vi får syv forvaltninger. Min vurdering er, at de penge kan være givet godt ud, da fokus og den faglige sammenlægning, sparer penge andre steder og skaber bedre kvalitet, lyder det fra Stefan Birkebjerg Andersen.

Stadsdirektøren og de fem forvaltningsdirektører skal nu udarbejde en ny styrelsesvedtægt for Odense Kommune. Den skal efterfølgende godkendes af Odense Byråd på to byrådsmøder i træk. 

Det vil ske 8. og 15. december, og dermed kan Tommy Hummelmose (K) og Tim Vermund (S) tiltræde som henholdsvis sundhedsrådmand og klimarådmand 1. januar 2022.

Ny afdeling og chef med kort varsel

Dermed får nogle medarbejder i kommunen med kun 14 dages varsel besked på, at de skal arbejde for en ny direktør og i en ny forvaltning.

- Der vil være nogle medarbejdere, der kommer til at opleve et hurtigt flyt. Men vi inddrager løbende medarbejdere og samarbejdsudvalg i processen, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Udover at arbejde med klima og sundhed skal de to nye rådmænd bruge de første måneder i det nye år på at definere, hvad de to nye forvaltninger og udvalg skal lave, og hvilke opgaver, der skal høre ind under hvilke forvaltninger.

Når det er på plads senest 1. juli, skal Odense Byråd endelig godkende indstillingerne til en ny forvaltningsstruktur i Odense Kommune.