Mistanke om fusk: Odense Kommune undersøger børnesager

Odense Kommune undersøger børnesager efter Ekstra Bladets afsløringer af psykolog, der har skrevet rapporter i blandt andet anbringelsesager, der kan være fyldt med fejl.

En forældrekompetenceundersøgelse. Et langt og kompliceret ord og fremmed for de fleste, men ikke for de forældre, der har fået tvangsfjernet deres børn. Det er nemlig den undersøgelse, der kan være afgørende for, at børn bliver fjernet fra deres forældre. 

Ekstra Bladet har nu afsløret, at psykolog Michael Adam Guul, der i de senere år har stået for en lang række af den slags undersøgelser for flere af landets kommuner, har begået fejl i sine rapporter. 

Ekstra Bladet har blandt andet fået flere fagpersoner til at vurdere 27 af de rapporter, han står bag, som bladet er i besiddelse af. Deres konklusioner er entydigt, at hans arbejde er under standard.

Det er blandt andre psykolog Knud Hjulmand, der vurderer forældrekompetence-undersøgelser i Ankestyrelsen og psykolog Rikke Schwartz, der sidder i Psykolognævnet.

- Det er fuldstændig fup og fiduser jo. Det er svindel, lyder for eksempel Knud Hjulmands reaktion til Ekstra Bladet.

Michael Adam Guul har blandt andet kopieret materiale fra en rapport til en anden, han har henvist til samarbejdspartnere, der afviser at have taget del i arbejdet med rapporterne, og han har brugt titler, han ikke har.

Konsekvenserne af de rapporter er alvorlige. Den kan lede til tvangsfjernelse af børn, og det er afgørende, at det ikke sker på et ufuldstændigt eller forkert grundlag.

Odense undersøger mindre en fem sager

TV 2 Fyn har derfor bedt om aktindsigt i, hvorvidt fynske kommuner også har haft et samarbejde med psykolog Michael Adam Guul. 

Det har vist sig, at Odense Kommune i 2017 har gjort brug af ham. I de andre fynske kommuner er svaret, at de ikke har brugt ham med undtagelse af Nordfyns Kommune, der ikke er vendt tilbage på TV 2 Fyns forespørgsel. 

Sagerne fra Odense skal nu undersøges, oplyser Charlotte Jensen, chef for Børn og Familierådgivningen, der har svaret skriftligt på TV 2 Fyns spørgsmål.

Undersøgelsen

- Vi har for fire år siden samarbejdet med pågældende i et ganske lille antal sager - under fem - og ikke siden 2017. I lyset af det, der er kommet frem om hans arbejdsmetoder, er vi lige nu ved at gennemgå sagerne for at sikre os, at ingen børn eller voksne i Odense er blevet fejlbehandlet. Det vil sige, at vi lige nu gennemgår sagerne for at vurdere, om det oprindelige vurderingsgrundlag har været tilstrækkeligt, og om der er behov for at udarbejde nye undersøgelser som grundlag for en ny afgørelse. Det er yderst vigtigt for os, at børn og forældre skal kunne have tillid til, at Odense Kommune samarbejder med fagpersoner, der lever op til en høj professionel standard.

Der er flere sager

Privatpraktiserende socialrådgiver Lea Strynø fra Odense mener ikke, at Michael Adam Guul er alene om at have kopieret passager fra tidligere rapporter ind i sine eller, som Michael Adam Guul selv har sagt til Politiken, har undladt at læse sagens akter, inden han har skrevet sin vurdering af sagen.

- Jeg er ikke overrasket over en sag som denne. Der ligger rigtig mange timers arbejde i de her rapporter, der er udførlige retningslinjer for, hvordan de skal udføres, men der er ingen konsekvenser eller sanktioner, hvis de ikke er udført, som de skal, sige Lea Strynø.

Hun har selv som mangeårig privatpraktiserende socialrådgiver set mange rapporter i børnesager, i handicapsager og i sager om arbejdsprøvning.

- Jeg har været over det hele og i mange af landets kommuner, hvor jeg har set den her copy-paste-kultur florere, fortæller Lea Strynø.

Hun medgiver, at det kan give mening at gengive bestemte vendinger, som er brugt i tidligere rapporter, men når det griber om sig og når derhen, hvor den enkelte borger og dennes individuelle sag ikke længere er omdrejningspunktet i rapporten, så er grænsen nået.

- Jeg har set sager, hvor ordlyden i rapporterne er tæt på ens. Det eneste, der er skiftet ud er diagnosen. Og det har store konsekvenser for borgerne. Problemet er, at hvis den reelle vurdering ikke lever op til de regler, der er for den, kan det betyde, at borgeren ikke får den rigtige behandling, forklarer Lea Strynø.


Vi er opmærksomme

Charlotte Jensen skriver til TV 2 Fyn, at Odense Kommune tidligere er stødt på samarbejdspartnere, som ikke levede op til den standard, der er forventet. I de tilfælde har de opsagt samarbejdet.

Hvordan kan det ske, at for eksempel at copy-paste af konklusioner og mangelfuld indhentning af oplysninger slipper igennem?

- Jeg har ikke umiddelbart nogen kommentar til arbejdsmoralen ved brodne kar. Men det understreger vigtigheden af, at vi som kommunal myndighed har en særlig forpligtelse til at være agtpågivende, skriver hun.

Hvad vil I gøre for at forebygge den slags?

- Vores matching-afdeling under Børn og Familierådgivningen har faste procedurer og stort fokus på at samarbejde med fagfolk, der arbejder med høj professionel standard, skriver Charlotte Jensen.

Afviser kritikken

Michael Adam Guul er tilfreds med, at alle hans sager nu bliver undersøgt.

- Det er jeg glad for, fordi der ikke kan påpeges videnskabelige fejl i dem, men jeg har det skidt med, at blive behandlet uden, at der kigges på data. Jeg har det dårligt med, at jeg bliver fremsat som en, der har været med til at fjerne mange børn. Jeg er en af de psykologer, der har medvirket til at tvangsanbringe færre børn.

Hvordan vurderer du det?

- Det kan jeg gøre alene på baggrund af, at for eksempel Tårnby Kommune har oplyst, at jeg har lavet mere end 20 undersøgelser for dem, og der foreligger kun tre klager, siger Michael Adam Guul. 

Han mener iøvrigt, at sagen bunder i internt splid i branchen, fordi han tidligere har kritiseret kolleger. Han afviser også, at der skulle være noget galt i at kopiere indhold fra den ene rapport til den anden eller at undlade at læse en given sags akter.

Du kan lytte til et uddrag af interviewet med Michael Adam Guul her:

Hør interviewet med Michael Adam Guul.
Fotograf: Fotograf: Redigering:

Kl vil holde øje

Michael Adam Guul har udarbejdet rapporter i mange af landets kommuner, og Ankestyrelsen har nu bedt dem gennemgå de sager, han har været involveret i. Socialminister Astrid Krag (S) har tilkendegivet over for Ekstra Bladet, at hun er glad for at Ankestyrelsen er gået ind i sagen.

Det har ikke været muligt at få et interview med direktør fra Kommunernes Landsforening Christian Harsløf, der i stedet også har sendt et skriftligt svar på, hvad organisationen vil gøre for at undgå, at den slags kan ske igen.

- Vi skal altid være opmærksomme på, at vi får hyret det rette personale ind til at løse opgaver for kommunerne, og det er også vores indtryk, at alle kommuner er opmærksomme på den front. Den her sag viser, at det kan være svært at helgardere sig imod. Men det er en reminder om, at vi altid skal gøre os umage, skriver han.