Mistede jobbet til fængselsindsatte

To tidligere medarbejdere ved Coop i Odense blev fyret og deres arbejde udliciteret til de to fynske statsfængsler. Virksomheden har indvilliget i at betale de fyrede godtgørelse.

Ulovlig konkurrenceforvridning

Sidste sommer mistede Käthe Mortensen og Marianne Jensen deres arbejde på Coop's lager i Odense. Knap et år før fyringerne havde Coop udliciteret arbejde fra lageret til Nyborg og Ringe statsfængsler for cirka 430.000 kroner, skriver Nyhedsbrevet 3 F.

I november 2005 afdækkede Fagbladet 3F, at de to fængsler på ulovlig vis udførte arbejdet til halv pris af, hvad det kostede Coop selv at stå for opgaven.

Kriminalforsorgen rettede op på ulovlighederne ved at sætte prisen på arbejde for Coop op med mellem 30 og 70 procent.

Alligevel hævdede Coop, at fyringerne intet havde med udliciteringerne af arbejdsopgaver til fængslerne at gøre. 3F trak Coop-lageret i Afskedigelsesnævnet med krav om erstatning til de to kvinder for uberettiget fyring efter henholdsvis fire og ni års ansættelse. 

Valgte forlig

Sagen nåede aldrig til afgørelse. I stedet har Coop-lageret i Odense valgt at indgå forlig med 3F og de to kvinder om godtgørelse.

Det skete officielt for at undgå at trække sagen yderligere i langdrag, og indholdet af forliget er hemmeligt. Sådan er det ofte, når faglige sager bliver løst uden om retssystemet.