Møde om byens fremtid

Mandag mødes 35 borgere og lokale erhvervsdrivende med lokalpolitikere i Odense for at drøfte de udfordringer, kommunen står over for frem mod år 2050.

Arrangementet er et led i det store offentlige og private scenarieprojekt kaldet DK2050, drevet af Dansk Arkitektur Center. Her har ti danske kommuner, herunder Odense Kommune, inviteret lokale borgere og erhvervsliv til at drøfte kommunens fremtid.

I Odense er repræsentanter fra det lokale erhvervsliv samt en række af byens unge engagerede ildsjæle inviteret med til at diskutere kommunens fremtid.

- I Odense Kommune bruger vi den lokale dag som startskud for proces­sen for den nye Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2016, hvor vi blandt andet stiller skarpt på, hvad det er for en storby Odense skal være. Byaktørernes input vil dermed også sætte et lokalt aftryk på Odenses planlægning allerede nu, siger stadsdirektør Jørgen Clausen.

Læs mere her