I det fynske folks tjeneste

Nabo til letbanebyggeri: - Jeg kan ikke være i mig selv

Malene Møllmann Petersen kan ikke overskue at blive boende. Letbanebyggeriet ødelægger hendes hverdag, og klagerne hjælper ikke meget, fortæller hun.

00:14

Letbanebyggeriet starter tidligt om morgenen foran Malene Møllmann Petersens hjem. Video: Louise Koustrup

Der bliver kørt jord. Store maskiner larmer. Arbejdere kan kigge direkte ind i haven. Biler i tomgang i flere timer. Arbejde, der starter før klokken syv - nogle gange endda så tidligt som klokken fire.

Det har været hverdagen for Malene Møllmann Petersen i to et halvt år.

Odense Letbane bygger lige uden for hendes have ved Hestehaven, og det bliver de ved med indtil 2020, hvor Odense Letbane efter planen skal stå klar til drift.

Og Malene Møllmann Petersen er ikke længere kun frustreret. Hun føler sig magtesløs og buret inde i sin egen bolig.

- Det er faktisk det værste, at jeg ikke kan i være mig selv, siger Malene Møllmann Petersen.

Klager i fire måneder det forkerte sted

Malene Møllmann Petersen fik til sidst nok af larmen, især om morgenen, for det ødelægger hele hendes dag.

Hun begynder derfor tilbage i starten af november 2017 at samle bevismateriale ind, hver gang der sker en overtrædelse.

Malene Møllmann Petersen starter herefter en lang dialog med Odense Letbane. Men hun ryger fra den ene ansatte hos letbanen til den anden.

Først fire måneder efter, hvor Malene Møllmann Petersen for alvor sætter foden ned, giver Odense Letbane op og siger, at hun må klage til Miljømyndigheden.

Sådan klager du

Hvis du selv har behov for at klage over letbanen, er her en kort og præcis vejledning til, hvordan du klager. 
Se mere

- Jeg tror jo hele vejen igennem, at jeg henvender mig til det korrekte sted. Det er højst besynderligt, at jeg først efter så mange måneder får at vide, at de ikke behandler klager selv, og at jeg skal finde en i kommunen, siger Malene Møllmann Petersen.

Men i det seneste påbud kan man læse sort på hvidt, at Odense Letbane straks skal sende klagen videre til Odense Kommune.

Siden letbanebyggeriet i Odense startede i 2015, har Miljømyndigheden modtaget 17 klager over arbejdet. 

Uforudsigelige underleverandører

Malene Møllmann Petersen er ikke ene om at være generet. Det er hendes nabo, der bor 100 meter længere væk også.

- Stakkels Malene, der bor lige klods op ad det. Men vi andre vågner jo også klokken fem om morgenen, når der kommer store lastbiler, siger Maria Esbjerg.

Tommy Madsen, der er kontorchef for Servo Gruppen, som ejer etagebyggerierne ved Hestehaven, hvor både Maria Esbjerg og Malene Møllmann Petersen bor, har også henvendt sig til letbanen flere gange, men beskeden er den samme:

- Det skal de nok lade gå videre til deres entreprenører. Men entreprenørerne gør åbenbart, hvad der passer dem, siger Tommy Madsen.

Steen Lykke, der er teknisk direktør hos Odense Letbane, siger, at de er på nakken af entreprenøren, hver gang der sker overtrædelser. Det ændrer bare ikke på så meget ifølge Malene Møllmann Petersen.

- De starter bare tidligt igen ugen efter eller måske dagen efter, siger Malene Møllmann Petersen.

Steen Lykke må erkende, at han ikke kan garantere, at det ikke sker igen.

- Alt kan ske på sådan et projekt her. Det er lidt uforudsigeligt med de her underleverandører, siger Steen Lykke.

Kommunen viste ikke ny fase var i gang

Odense Letbane har i forhold til VVM-tilladelsen (vurdering af virkninger for miljøet, red.) fået dispensation til at overskride arbejdstiderne, hvor de må støje til en vis grænse i eksempelvis op til otte nætter i tidsrummet 22-07. Men kun hvis de varsler de berørte naboer.

VVM Tilladelsen

 • VVM tilladelsen gives af kommunen på en række vilkår, der har til formål at sikre, at byggeriets påvirkning af miljøet minimeres mest muligt.
 • Herunder også, hvor meget byggeriet må støje og støve nær naboer. 
 • Odense Letbane har fået dispensation til at måtte overskride de gældende støjværdier per strækning af byggeriet på følgende vis: 
  - Ti aftener i tidsrummet 18-22. 
  - Otte nætter i tidsrummet 22-07.
  - Fire weekender mellem 07-18. 
 • Ovenstående mulighed for dispensation er dog kun gældende, hvis Odense Letbane varsler de berørte beboere 1-2 dage før.
 • Det gælder altså ikke for hver gang en ny fase starter, men er i alt for hele strækningen i hele etape 1 af byggeriet.
Her kan du læse hele VVM tilladelsen til Odense Letbane etape 1 og påbud med dispensation her.
Se mere

- Vi besluttede for cirka et år siden, at de skulle orientere os på lige fod med naboerne, hver gang de benyttede sig af en dispensation. Det er svært at sige, om Odense Letbane har haft svært ved at få overblikket over, hvem der brugte en dispensation. Det ved vi ikke med sikkerhed. Det kan muligvis være, at de vidste, hvem der arbjdede hvor og hvornår, men de har ikke meddelt os det, fortæller miljøsagsbehandler ved Odense Kommune, Maj-Britt Vester.

Malene Møllmann Petersen har modtaget én varsling om brugen af dispensationer, siden byggeriet startede, men har dokumentation på, at Odense Letbane har arbejdet uden for den tilladte arbejdstid mindst ti gange uden at varsle borgerne ved Hestehaven. 

Men det er ikke kun varslingerne om brug af dispensation, der ikke helt lever op til reglerne. 

Den nyeste arbejdsfase, der er gået i gang ude på Hestehaven efter sommerferien, vidste kommunen eksempelvis slet ikke var gået i gang. Og det skal Odense Letbane varsle 14 dage, før den nye fase begynder, bekræfter Maj-Britt Vester til TV 2/Fyn.

- Det er naturen af det her arbejde

Malene Møllmann Petersen kan stadig se frem til at leve i byggerodet frem til 2020. Og det er hun skeptisk overfor. 

- Hvis vi skal leve med det her i fire år, så bliver de nødt til at følge reglerne, siger Malene Møllmann Petersen.

Men Steen Lykke kan ikke garantere, at lignende situationer ikke vil ske i fremtiden. 

- Der er ingen, der kan garantere, at der ikke kommer til at ske en eller anden situation i fremtiden, hvor det går galt igen. Det er naturen af det her arbejde. Jeg kan ikke love, at det ikke sker igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan over for vores entreprenører for, at det ikke sker igen.