I det fynske folks tjeneste

Nedbrændt spejderhytte søges genopført

By- og kulturuvalget i Odense Kommune lægger op til, at den nedbrændte spejderhytte. Frederiksminde i Fruens Bøge, skal genopføres som den var før branden, selvom det er billigere at bygge nyt eller bare fjerne resterne.

Frederiksminde har en lang historie, der går tilbage til slutningen af 1800-tallet, da den blev brugt til skydning, så Odense Bys Museer ser helst, at den genskabes, som den var før branden og i samme materialer.

Hytten blev før branden brugt af spejderne, Sortebrødrene, som har benyttet den siden 1959.

Derfor ventes by- og kulturudvalget på sit møde tirsdag at indstille til byrådet, at Frederiksminde opføres i samme materialer og med samme udseende.

Det kommer til at koste 6.600.000 kroner som søges dækket af kommunekassen, da Odense Kommune endnu ikke er nået over sin selvrisiko på sammenlagt 10.000.000 kroner ved vand-, storm- og brandskader, og forsikringen derfor ikke dækker.

Fredningsnævnet skal spørges

Da Frederiksminde og Fruens Bøge er omfattet af fredningen af hele Odense Ådal, skal kommunen søge tilladelse til en genopførelse hos Fredningsnævnet.

Kommunen har allerede en ansøgning hos Fredningsnævnet om dispensation til at stille midlertidige mandskabsvogne op på stedet, som spejderne kan bruge indtil den ny hytte er klar til brug.

Det anslås, at en ny hytte først kan stå klar om 16 måneder.

Spejdere vil gerne skaffe penge

Sortebrødrene vil, hvis beslutningen om genopførelse går igennem, gerne bidrage til byggeriet ved at søge fonde o.a.

Den mulighed er undersøgt og det kan teknisk set lade sig gøre, at en forening bidrager økonomisk til et kommunalt byggeri.

Det skal dog ske efter særlige retningslinjer, da en kommune ikke umiddelbart kan modtage penge fra for eksempel fonde.

Det er dog tidligere sket, at en idrætsforening bidrog til bygningen af en kommunal idrætshal.

Frederiksminde brændte ned i en påsat brand i september 2015.

Se interview med gruppeleder hos Sortebrødrene, Jes Kristensen, herunder

 

00:35 Luk video