I det fynske folks tjeneste

Nepalesisk familie får opbakning fra Erling Bonnesen

Shalik Bhattarai og hans familie skal snart udvises, fordi han har arbejdet for meget ved siden af sine studier. Men nu får familien uventet opbakning fra Venstres Erling Bonnesen.

Sean Bhattarai er snart 3 år gammel. Han er født og opvokset i Danmark. Men nu er hans fremtid usikker. Sean og hans familie står til at blive udvist til Nepal. Hans far Shalik  Bhattarai er ved at færdiggøre sin kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet, men fordi han har arbejdet for meget ved siden af sine studier, skal familien udvises.

Men nu får familien dog overraskende politisk opbakning fra Venstres folketingsmedlem Erling Bonnesen.

- En borger som er ihærdig og har arbejdet en lille smule for meget, det er en bagatelsag, så jeg håber, at det kan løses med, at han kan få lov til at blive og gøre sin uddannelse færdig, siger Erling Bonnesen.

Seans forældre, Rita og Shalik Bhattarai, har med hjælp fra en advokat anket og klaget over udvisningen til Udlændingenævnet.

Vuggestue støtter familien

Det er ikke kun fra politisk side, at familien får opbakning. Seans vuggestue har skrevet et brev i håb om, at det kan være med til at påvirke beslutningen.

I brevet skriver den pædagogiske leder, at Sean opfører sig som alle sine jævnaldrende danske legekammerater. Hun skriver også, at Sean ikke taler andet end dansk.

Vi kan derfor på ingen måde bifalde en fraflytning fra Danmark. Vi kan ikke forestille os, at det vil komme Sean til gavn at blive rykket op fra et trygt miljø og sproglig kendt kultur til noget ukendt og dermed utrygt, står der i en udtalelse om Sean Bhattarai.

Sean Bhattarai er født og opvokset i Danmark

 

- Det ødelægger mit barns liv. For han er en dansk dreng, forklarer Shalik Bhattarai, der skal udvises med hans familie på grund af, at han har arbejdet for meget ved siden af sine studier.

Familiens advokat skriver i klagen til udlændingestyrelsen også, at det store jordskælv, der var i Nepal i 2015, har ødelagt landet både fysisk og økonomisk.

I brevet står der blandt andet følgende:

Som forholdene har udviklet sig igennem det sidste år i Nepal, er der intet at vende tilbage til for familien. Ritas hjemby i Baglon-området ligger i ruiner og eksisterer reelt ikke længere, der er ingen udsigter til en snarlig genopbyning.

- Jeg vil følge sagen, og jeg vil håbe på, at de med bistand fra advokaten nu kan få behandlet deres klagesag, så den kan få et fornuftigt udfald, forklarer venstres Erling Bonnesen.

Familien håber på en hurtig afgørelseaf sagen, for det er altså allerede torsdag, familien skal forlade landet, hvis de ikke får medhold i klagen.

Shalik Bhattarai har boet i Dammark i otte år. Han skal forsvare sin speciale i slutningen af februar, men familien er blevet udvist og skal være ude af landet d. 7. januar 2016.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men de har svaret på nogle generelle spørgsmål pr. mail.

Kan det være rigtigt, at en person, der har tilladelse til at studere i landet, kan udvises udelukkende fordi han har arbejdet for meget i en kort periode for over to år siden?

I 2010 vedtog Folketinget ændringer i udlændingeloven, der skærpede kursen over for internationale studerende, der arbejder ulovligt. Det betyder, at internationale studerende, der fx vedtager en bøde for at arbejde for meget vil kunne få deres studieopholdstilladelse inddraget – selv om de er i øvrigt følger deres studier, som de skal. Når Styrelsen for International Rekruttering og Integration giver en studieopholdstilladelse vejleder vi om, at den studerende kan miste sin opholdstilladelse på grund af ulovligt arbejde

Er der blevet taget hensyn til, hvis personen har et barn, som er født og opvokset i Danmark, og udelukkende taler dansk og kun kender til dansk kultur?

Udlændingeloven forpligter os til at tage skal tage hensyn til, om en inddragelse af en opholdstilladelse vil virke særligt belastende for den enkelte. Og det gør vi selvfølgelig. Om en inddragelse vil virke særligt belastende afhænger blandt andet af udlændingens tilknytning til det danske samfund, alder, helbredstilstand, andre personlige forhold, manglende eller ringe tilknytning til hjemlandet m.m.  

Spiller det nogen rolle for jeres afgørelser, at det land, familien udvises til, ligger i ruiner – både fysisk og økonomisk – og at familien, der udvises i øvrigt intet netværk eller noget levegrundlag i landet?

Hvis det kan dokumenteres,  at personen/personerne konkret vil lide overlast ved en tilbagevenden til hjemlandet, så jo.