Nu bliver det gratis at bygge nyt i Odense

Et flertal i byrådet i Odense har besluttet at afskaffe byggesagsgebyret for både virksomheder og borgere. Det skal være med til at skabe vækst i kommunen.

Byggesagsgebyret er efter 2. behandlingen afskaffet med virkning fra den 10. oktober.

Et tiltag der skal være med til at skabe vækst og beskæftigelse i kommunen, så der er råd til velfærd i fremtiden.

Som del af en investering i vækst på 400 millioner kroner fordelt over de næste fire år, har Odense Kommune også sænket dækningsafgiften med 1,2 promille fra 1. januar 2014.

- Jeg er meget begejstret for vores vækstplan, fordi det i bund og grund betyder, at flere vil komme i arbejde, så vi også i fremtiden har råd til at investere i bedre skoler, daginstitutioner og plejehjem. Vækst i kommunen er en forudsætning for, at der er penge til fremtidens velfærd. Derfor er afskaffelsen af byggesagsgebyret blot første skridt i rækken, som vil gøre Odense mere attraktiv at placere og drive virksomhed i, siger borgmester Anker Boye (S).

- At vi fjerner byggesagsgebyret betyder, at når folk kommer til Odense for første gang møder vi dem med begejstring fremfor med en faktura. Sådan en velkomst har en stor signalværdi og fremhæver Odense som et særligt sted - den eneste kommune i landet, som har afskaffet gebyret helt. Vores by er godt på vej i en langt mere erhvervsvenlig retning, både fordi byrådet har vedtaget Odense Business Task Forces anbefalinger, og fordi Odense blandt andet har foretaget markante spring fremad i Dansk Industris seneste måling over erhvervsvenlige byer, hvor Odense nu ligger blandt de bedste i landet, når det kommer til miljø-og byggesagsbehandling, siger By- og kulturrådmand Steen Møller (K).

Fem anbefalinger fra Odense Business Task Force

I foråret nedsatte Odense Kommune en Business Task Force med Lars Nørby Johansen i spidsen.

Opgaven for Odense Business Task Force var at udvikle konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen styrker væksten, beskæftigelsen og produktiviteten.

Det kom der fem anbefalinger ud af. Udover afskaffelsen af byggesagsgebyret og sænkning af dækningsafgiften er kommunen godt i gang med at realisere de øvrige fire, der blandt andet indeholder "Invest in Odense".

En enhed, der offensivt og målrettet skal tiltrække nye virksomheder.