Nu bliver det sværere at være bilist i Odense: Sådan kommer det til at foregå

Odense Kommune har som ambition at være klimaneutral senest i 2030. Fredag præsenteres tre bud på en grønnere midtby med færre biler.

Bilerne skal ud af Odense til fordel for cykler og kollektiv transport.

Odense Kommune har som ambition at være klimaneutral senest i 2030. Her står særligt de odenseanske bilister for skud i klimaets navn. 

Fredag præsentereres tre bud på et grønnere Odense som en del af ny grøn mobilitetsplan på et pressemøde.  

For 107.000 ton CO2-aftryk skal reduceres årligt på længere sigt, og det skal heriblandt ske via store transportændringer i byen, lyder det.

“Odense skal være en by, hvor gang, cykel og kollektiv trafik prioriteres over biltrafikken", står der skrevet i oplægget til den kommende mobilitetsplan.

Nemmere at pendle i byen

For at mindske biltrafikken i Odense i fremtiden bliver en række initiativer fredag præsenteret af tre eksterne rådgiverteams.

Initiativerne vil blandt andet indebære bud på, hvordan det bliver nemmere at bo og pendle til og fra Odense uden at eje en bil. 

Der skal være et større fokus på brugen af personbiler såsom samkørsel. Desuden skal bæredygtig trafik prioriteres over benzin- og dieselbiler. Her taler man om færre parkeringsplader og nul-emissionszoner. 

Allerede mandag inviterer Odense Kommune til første borgermøde, hvor odenseanerne får mulighed for at komme med forslag til rådgiverteamsene. 

Her finder borgermøderne sted

Kommunen vil løbende invitere til dialogmøder flere steder i byen for at få inputs fra borgerne. Det er planen, at mobilitetsplanen skal vedtages i Odense inden sommerferien. 

Det første borgermøde finder sted på tirsdag.

Når det gælder Odense Kommunes ambition om at være klimaneutral har odenseanerne et fælles ansvar. 

Derfor har kommunen søsat aktiviteten 'Familiens Klimatopmøde' for at få familierne til at skære i deres aftryk.