Nu går arbejdet i gang: 550 ton giftig jord fjernes fra legeplads

Gravemaskiner går nu i gang med at fjerne giftigt jord på en legeplads ved Bellingevej i Odense. Forureningen stammer fra et tidligere gartneri.

Op mod én million kroner.

Det er prisen for at få ryddet op på en legeplads ved Bellingevej i Odense.

På adressen lå der i 65 år et gartneri. I 2021 viste resultatet af en undersøgelse, at grunden er forurenet.

Der blev fundet rester af blandt andet insektbekæmpelsesmidlet DDT i de øverste jordlag.

Og nu skal der ryddes op. Gravemaskinerne gik fredag i gang, og nu skal der fjernes jord. Meget jord.  

DDT blev allerede i 1960'erne udpeget som en meget farlig miljøgift, der kun langsomt nedbrydes i naturen og derved ophobes i fødekæderne.

Med andre ord er DDT giftigt.

Ifølge Region Syddanmark er det specielt problematisk, når der er tale om at sted, hvor børn opholder sig.

- Vi gør det, fordi det er en legeplads.

- I områder, hvor der færdes mennesker, især børn, så skal jorden være ren. Vi vil ikke risikere noget, siger formand for Miljø Udvalget i Region Syddanmark Poul Erik Jensen (S) til TV 2 Fyn.

Han tilføjer, at hvis der var tale om et parkområde, så var det måske en anden sag, men at der er ikke noget at diskutere, når det er en legeplads med børn

10 millioner kroner om året

Da giftresterne blev opdaget i 2021 blev brat sat en stopper for leg på legepladsen.

- Når vi opdager forurenede grunde, så ryger de ind på en liste, og så prioriterer vi, hvor akut det er. Den skulle være renset sidste år, men så kom der en anden, der var mere akut, fortæller udvalgsformanden og tilføjer:

- Vi har rigeligt med grunde at gå videre med. Vi bruger 10 millioner på årsbasis på den her type oprydning. Det er alle mulige grunde som tankstationer, gartnerier og den slags, vi rydder op på.

550 ton jord skal væk

Arbejdet med at fjerne den forurenede jord går i gang i næste uge. Den øverste halve meter jord graves af, og i alt fjernes der omkring 550 ton jord.

Når gravearbejdet er overstået, vil området blive reetableret med ren jord, græs og buske, hvorefter legeredskaberne bliver monteret igen.

Det er Odense Kommune, som ejer det 12.000 kvadratmeter store areal, som udover legepladsen også rummer en boldbane.

Ved undersøgelsen af området blev der også fundet forurenet jord i to haver.

DDT er forbudt

I en pressemeddelelse skriver Region Syddanmark, at det antages, at forureningen er sket ved driften af gartneriet, og at DDT i perioden fra omkring 1950 til 1970 blev anvendt i forbindelse med blandt andet dyrkning af frugt og grøntsager.

DDT har desuden været anvendt i forbindelse med skovdrift. I Danmark blev alle former for anvendelse af DDT forbudt i 1984.

Over hele landet er der de senere år konstateret forhøjede niveauer af PFAS. Blandt andet ved fire drikkevandsboringer i Svendborg, hvor beplantning af store arealer skov er en del af løsningen på forureningen af drikkevandet.