I det fynske folks tjeneste

Nu plantes Odenses nye skov

Onsdag bliver de første træer i Odenses største skov plantet. 50.000 popler sættes i jorden i et samarbejde mellem kommunen og Fjernvarme Fyn.

1 af 2

Elmelundsskoven kommer til at ligge i det vestlige Odense ved landsbyen Elmelund og bliver med sine 360 hektar Odenses største skov. Udover at skabe en ny og bynær skov skal grundvandet under den nye skov forsyne Odense med drikkevand. En tredjedel af drikkevandet til Odense vil i fremtiden komme fra arealet under den nye skov.

Den nye skov bliver rejst på tidligere landbrugsjord i et samarbejde mellem Odense Kommune, Naturstyrelsen og VandCenter Syd, der har indgået en samarbejdsaftale om at rejse skov i områder med

særligt vigtige grundvandsressourcer. VandCenter Syd har været drivkraft i erhvervelsen af jorden, som Naturstyrelsen nu ejer 2/3 af og Odense Kommune 1/3.

Når de 50.000 popler er plantet i løbet af sommeren, går kommunen i gang med at anlægge stier, og fra januar næste år vil der være adgang til skovområdet.