Nu starter anlæg af letbanens spor på Nyborgvej

Letbanearbejdet på Nyborgvej i Odense træder mandag morgen ind i en ny fase.

Mandag starter arbejdet med at anlægge skinner, stationer og tekniske installationer til letbanen på Nyborgvej i det østlige Odense.

Arbejdet starter på strækningen fra Palnatokesvej til Ørbækvej og udvides senere i retning mod Benediktsgade.

I første fase af arbejdet opretholdes dobbeltrettet trafik på hele Nyborgvej for både biler, cyklister og gående.

Hastigheden for biler bliver dog nedsat til 40 kilometer i timen, fordi en del af cykelstierne bliver inddraget til vejbane for at skabe tilstrækkeligt med plads til anlægsarbejdet.

Senere på foråret bliver det nødvendigt at ensrette Nyborgvej fra Palnatokesvej til Ejby Møllevej, i retning ind mod byen, for at skabe den fornødne plads til anlægsarbejdet.

Cyklister og gående vil fortsat kunne passere i begge retninger.