Nu stiger prisen for at få hentet skrald: - Det kommer til at ske i hele Danmark

Byrådet i Odense Kommune har vedtaget, at priserne for at få hentet skrald skal stige fra årsskiftet. Det sker på grund af stigende benzinpriser og mere sortering i hjemmet.

Affaldssortering i hjemmet bliver dyrere. 

Og der er ikke noget, man kan gøre for at undgå prisstigningerne, ifølge Thomas Jørgensen, der er direktør ved Odense Renovation. 

- Det er obligatorisk at sortere i ti spande og få afhentet sit skrald, så nej man kan ikke gøre noget ved det, siger han.

Flere sorteringsmuligheder

Udover en markant stigning i omkostninger til diesel er grunden til prisstigningen også, at der fremover skal sorteres flere typer affald.  

Regeringen besluttede med den nationale klimaplan fra 2020, at affaldssorteringen i husstande over hele Danmark skal udvides, så alle har mulighed for at sortere mad- og drikkekartoner samt plastikaffald.

quote Man skal gøre det af hensyn til klimaet. Man får et bedre miljø og et mindre CO2-aftryk, når man sorterer mere

Thomas Jørgensen, Odense Renovation

I Odense Kommune har man haft mulighed for den type sortering siden august, hvor Odense Renovation var rundt i kommunen for at opstille nye beholdere.

- Det koster selvfølgelig nogle penge, når man skal have stillet 55.000 nye beholdere ud, og vi skal have 6 nye biler og 10 mand mere ansat, forklarer Thomas Jørgensen. 

Sortering for klimaet

Ifølge Miljøstyrelsen nytter det noget at sortere sit affald. Styrelsen skriver blandt andet på sin hjemmeside, at ni ud af ti kilo sorteret, tørt affald, såsom pap og plastik, kan blive genbrugt til at fremstille nye produkter, hvis det er sorteret korrekt. 

Det argument læner Thomas Jørgensen sig opad. Han mener, at prisstingen skal ses i et positivt lys. 

- Man skal gøre det af hensyn til klimaet. Man får et bedre miljø og et mindre CO2-aftryk, når man sorterer mere. Desuden får man også en ekstra service, fordi man ikke længere selv skal køre sit plastik affald ud til genbrugspladsen, siger han.

Odense er billigst

Ser man på affaldsgebyret i de øvrige fynske kommuner, er Odense Kommune, trods de kommende prisstigninger, alligevel den kommune, hvor borgerne betaler mindst for at få hentet deres skrald. 

I Kerteminde Kommune er det dyrest. Her betaler en husstand 3.667 kroner om året for at få hentet deres skrald i 2022. 

Så meget koster det for en husstand med en 240 liters spand at få afhentet affald i 2022:
Kerteminde Kommune: 3.667 kroner
Assens Kommune: 3.625 kroner
Nordfyn Kommune: 3.579 kroner
Langeland Kommune: 3.463 kroner
Svendborg Kommune: 3.355 kroner
Middelfart Kommune: 3.282 kroner
Ærø Kommune: 3.262 kroner
Nyborg Kommune: 3.044 kroner
Odense Kommune: 2.331 kroner (2.542 kroner i 2023)
Kilde: Odense Kommune

Ifølge Thomas Jørgensen skal man i alle kommuner forberede sig på prisstigninger ved årsskiftet.

- Det kommer til at ske i hele Danmark, og det kommer til at ske fra næste år. Måske der er enkelte kommuner, der ikke når det, men så sker det fra 2024, forklarer han.

Prisstigningen som Odense Renovation har fremlagt for Odense Byråd, er blevet godkendt ved det seneste byrådsmøde, og det vil betyde, at husholdninger med en 240 liters beholder skal betale 9,1 procent mere for at få hentet deres skrald i 2023. Det svarer til omkring 211 kroner mere om året. 

Odense Renovation har det sidste stykke tid hjulpet Aris Robotics med at skabe en software, der gennem kunstig intelligens kan sortere affald.