I det fynske folks tjeneste

Ny aftale tvinger etårige fra ghettoområder i vuggestue

Børn i ghettoområder skal i vuggestue, fra de er ét år. Ellers kan forældrene miste børnechecken.

Foto: Alexander Aagaard

Børn i ghettoområder skal lære dansk og danske værdier og traditioner, fra de er ét år. Det skal ske gennem tvungen vuggestue, er regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om.

Hvis børnene ikke møder op, mister forældrene børnechecken, fremgår det af aftalen, som blev indgået mandag i Børne- og Socialministeriet.

Konkret skal børnene i et såkaldt læringstilbud på 25 timer, som skal fordeles hen over ugens fem dage og så vidt muligt i børnenes vågne timer, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K):

- Hvis man vokser op i et parallelsamfund og ikke har kendskab til danske værdier, så skal man lære dem. De første 1.000 dage er de vigtigste i et barns liv, siger Mai Mercado.

Hun lægger op til, at børnene skal styrkes sprogligt og blandt andet lære om danske højtider som jul.

Det skal på længere sigt være med til at vende udviklingen i de udsatte boligområder og give børnene en bedre mulighed for at starte i skolen på lige vilkår med andre børn, håber ministeren.

Læs også Kattelem i ghettoaftale: Mulighed for hjemmeundervisning

I dag kan børn tvinges i institution, fra de er tre år. Det bliver nu sat ned til ét år. Men kun i udsatte boligområder. Socialdemokratiet havde gerne set, at muligheden omfattede alle socialt udsatte børn. Også dem, der bor uden for ghettoområderne, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Der er børn, der er to år efter, når de starter i folkeskolen. Det har meget store konsekvenser.

- Vi har ikke kunnet komme igennem med vores ønske om, at det skal gælde socialt udsatte over alt, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ifølge Mai Mercado vil en konkret dag i læringstilbuddet kunne bestå af, at børnene møder klokken ni og begynder dagen med højtlæsning og sanglege.

Derefter kan børnene komme ud på legepladsen og begynde lege, som stimulerer sprog. Regeringen venter, at aftalen vil få betydning for 500 børn det første år stigende til 700 børn på sigt.

Det vil koste 94 millioner kroner om året at indføre tilbuddet. Pengene skal tages fra satspuljen.

Fakta

I Odense er følgende institutioner omfattet af dagens forlig om undervisning til vuggestue- og børnehavebørn:

Ejerslykke: Ejerslykke Vuggestue
Vollsmose: Bøgelund Børnehus, Granparken Børnehus, Lærkeparken Børnehus og Atlantis Børnehus.

I Odense drejer det sig om i alt 249 børn i et-årsalderen.

I Svendborg er Børnehuset Byparken og Byparkens Vuggestue omfattet af dagens forlig.

I Svendborg drejer det sig om 21 børn i et-årsalderen.

Kilde: Børne- og Socialministeriet

Fakta

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgår endnu en delaftale om ghettoplan. De mindste børn i landets udsatte boligområder skal ikke længere kun hænge i mors skørter og fars bukseben. De skal tvinges i en ny form for vuggestuer, hvor de skal lære om danske traditioner og sprog.

Det er resultatet af en ny aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Aftalen er blot den seneste del af regeringens ghettoplan, der skal afskaffe udsatte boligområder frem mod 2030.

Se aftalen om her:

 * Børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud som etårige, skal have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen.

 * Hvis forældrene ikke afleverer deres barn, stopper børnechecken. Også hvis barnet ikke er der nok eller ikke deltager i planlagte aktiviteter.

 * Begge forældre skal deltage i samarbejdet omkring barnet i læringstilbuddet.

 * Straffen skærpes for ledere i offentlig tjeneste eller hverv - eksempelvis i dagtilbud og skoler - som ikke overholde de pligter, de er underlagt, herunder underretningspligten. Svigt kan fremover koste op til et års fængsel mod fire måneder i dag.

 * Underretningspligten betyder, at de har pligt til at underrette kommunen, hvis de er bekymrede for, om et barn for eksempel udsættes for vold eller overgreb.

 * Ændringerne om obligatorisk læringstilbud forventes at træde i kraft 1. juli 2019.

 * Ændringerne om strafskærpelse for ledere forventes at træde i kraft 1. januar 2019.

 Kilde: Børne- og Socialministeriet

Læs også Ghettoudspil: Vi kommer til at lukke børnehuse i Vollsmose