I det fynske folks tjeneste

Ny borgerliste i Odense

Harme over trafikomlægninger i Odense centrum som optakt til lukningen af Thomas B. Thrigesgade kan føre til dannelse af en borgerliste i protest.

00:44

Ruben Jansdal er rasende over trafikomlægninger i Odense

1 af 2

Mandag aften gik Ruben Jansdal på talerskolen i Odense.
 
Uden for dagsordenen lod han sin harme få frit løb.
 
Siden er Ruben Jansdal blev overstrømmet med henvendelser fra borgere, der lige som ham har fået nok af trafikkaos spærrede veje og planerne om lukning af Thomas B Thriges gade.

Så nu overvejer han at starte en borgerliste.
 
Ruben Jansdal har tidlIgere været polititisk aktiv, så det falder ham ikke fjernt at gå igang igen..