I det fynske folks tjeneste

Ny cykel-tænketank med fynsk deltagelse

Spidskandidat for venstre og fungerende by- og kulturrådmand i Odense, Jane Jegind, er medstifter af en ny cykelpolitisk tænketank, der skal fremme brugen af cyklen af hensyn til folkesundhed, klima og trængsel,

Cykelpolitisk Tænketank er et tværpolitisk initiativ med deltagelse af kommunal- og folketingspolitikere, interesseorganisationer og erhvervslivet. Målet er at fremme cyklen som et middel til at imødegå udfordringer som trafikal trængsel, klimaforandringer og ikke mindst folkesundhed, skriver Cykelforbundets hjemmeside.

Læs også Fyn får international anerkendelse inden for cykling

Stiftere af  Cykelpolitisk Tænketank

 • by- og kulturrådmand i Odense Kommune Jane Jegind (V),
 • medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune Gunvor Wibroe (A),
 • direktør i Danske Cykelhandlere Thomas Johnsen,
 • direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam
 • medlem af Folketinget og transportordfører Rasmus Prehn (A). 

- Vi oplever i disse år stadigt større udfordringer på folkesundheds-, klima- og trængselsområdet. En stor del af løsningen ligger i mere aktiv og bæredygtig mobilitet i form af cykling. Vi skal udnytte cyklens potentiale til at skabe et sundere og mere bæredygtigt Danmark, siger Jane Jegind til cykelforbundet.dk.

VALGPROFIL:

Jane Jegind

Hun er en af de fem medstiftere af Cykelpolitisk Tænketank, som vil samle Folketingets transportordførere, repræsentanter for fagforeninger, erhvervsliv og interesseorganisationer til regelmæssige diskussioner og møder.

Gunvor Wibroe, medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune (A), som også er medstifter siger:

- Cyklen skal i højere grad gøres til det oplagte transportvalg i hverdagen. Til arbejde, skole og daginstitution. Der er store samfundsøkonomiske gevinster at hente, når vi prioriterer og investerer i bedre forhold for vores cyklister. Det er derfor ikke bare en lokal, men en national opgave på tværs af kommuner, landsdele og partipolitik at sætte cyklisme på højt på den politiske dagsorden.

Læs også Odenseanere tilbage i sadlen

Hun henviser til beregninger fra Transportministeriet, der dokumenterer, at den samfundsmæssige sundhedseffekt for hver kilometer, der bliver kørt på cykel i stedet for i bil, kan opgøres til næsten syv kroner. 

Tænketænken mødes første gang den16. november 2017 hos Dansk Erhverv og planlægger at mødes 3-4 gange årligt.

De sidder indtil videre i Cykelpolitisk Tænketank

 • transportordførere i Folketinget Rasmus Prehn (A), Henning Hyllested (Ø), Kim Christiansen (O), Nikolaj Amstrup (Å), Kristian Pihl Lorentzen (V), Andreas Steenberg (B) og Karsten Hønge (F)
 • kommunal- politiker i Frederiksberg Kommune Gunvor Wibroe (A),
 • by- og kulturrådmand i Odense Kommune Jane Jegind (V),
 • branchedirektør i Dansk Industri Michael Svane,
 • fagchef i Dansk Erhverv Jesper Højte Stenbæk,
 • direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam,
 • direktør i Danske Cykelhandlere Thomas Johnsen,
 • formand i Dansk Cykelturisme Peter Sørensen 
 • formand i Danmarks Cykle Union Henrik Jess Jensen.