Ny drejning i fjernvarme-sagen: Salg kan ende ved domstolene

Hvis ikke reglerne om forkøbsret i forbindelse med salget af Fjernvarme Fyn er overholdt, så kan sagen ende ved domstolene.

Konservative i Odense er fortsat imod et salg af Fjernvarme Fyn til det forbrugerejede selskab Energi Fyn. Derfor har partiet fået en advokat til at vurdere, om salget overholder varmeforsyningsloven.

Jævnfør varmeforsyningslovens paragraf 23f skal et anlæg, der ikke allerede ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det, nemlig udbydes til forbrugerne, inden det kan afstås til andre - med mindre det afstås til en kommune. 

Da Fjernvarme Fyn skal sælges til Energi Fyn mener Søren Windell derfor, at det er i strid med loven, at anlægget ikke først er blevet udbudt til forbrugerne.

I den forbindelse stiller De Konservatives formand Søren Windell sig undrende over, at Forsyningstilsynet - som er den myndighed, der skal sikre forbrugernes interesser i forsyningssektorerne - ikke har undersøgt, om loven i forbindelse med et salg er overholdt.

Men skulle det vise sig, at salget af Fjernvarme Fyn er i strid med loven, så er det noget, der skal vurderes ved en domstol og ikke af Forsyningstilsynet. 

I en mail skriver Forsyningstilsynet: 

"Forsyningstilsynet har ikke kompetence til at tage stilling til, hvorvidt en overdragelse af et anlæg, som nævnt i § 23 f, stk. 1 og 2, er sket i strid med bestemmelsen, herunder om overdragelsen er ugyldig (...).Disse tvister er civilretlige og må behandles ved domstolene."

Det betyder altså, at sagen om salget af Fjernvarme Fyn kan ende ved en domstol, hvis det skulle vise sig at være i strid med varmeforsyningsloven.

Fastsætter kun vilkår for overdragelse

Forsyningstilsynets ansvarsområde er derimod at udøve det offentlige tilsyn med varmeforsyningsvirksomheders priser og betingelser.

I den gældende sag, hvor et salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn er på bordet, er det derfor kun Forsyningstilsynets ansvar at fastsætte vilkårene for overdragelse.

I mailen skriver Forsyningstilsynet: 

"Forsyningstilsynets afgørelseskompetence efter varmeforsyningslovens § 23 f, er således alene at fastsætte vilkårene for overdragelse (herunder navnligt prisen) for overdragelse af anlæg, alene i det tilfælde, at parterne ikke kan nå til enighed om disse vilkår."