Ny etape på Odense Letbane: 130 ejendomme kan blive ramt af ekspropriation

130 ejendomme kan blive ramt af delvis ekspropriation, hvis hele etape to af Odense Letbane gennemføres. To ejendomme skal rives ned.

Hvis politikerne i Odense vælger, at letbanens etape to skal bygges hele vejen fra Seden til Odense Zoo, så kræver det, at to bygninger bliver revet ned. 

Ifølge en ny rapport er det nødvendigt at rive bygningerne på Vesterbro 2 og Falen 42 ned for at gøre plads til letbanen. Hvis det skal ske, skal ejendommene først eksproprieres, og ejerne skal have erstatning. 

Udover at to hele bygninger der skal rives ned, vil også 130 ejendomme blive såkaldt  deleksproprieret ved at afgive forhaver, randarelaer, indkørsler og lignende, vurderer Odense Letbane i den nye udredningsrapport.

I forbindelse med byggeriet af letbanens etape et har der også været en række ekspropriationer af ejendomme og grunde, for at det overhovedet var muligt at gennemføre byggeriet. 

85.000 kvadratmeter skal eksproprieres

I alt skal der ifølge udredningsrapporten eksproprieres 85.000 kvadratmeter grunde og ejendomme. Det fordeler sig over kommunale og statslige arealer og private grunde.

Blandt andet vil Beredskab Fyn, Vandcenter Syd og Odense Zoo skulle afgive 2.200 kvadratmeter, mens der i Vollsmose skal eksproprieres 28.000 kvadratmeter.

De kommunale arealer dækker over 41.000 kvadratmeter foruden dem i Vollsmose, og de private arealer udgør 9.500 kvadratmeter.

Ejendomme får ændrede brandveje

Udover at nogle grund- og bygningejere vil risikere at få eksproprieret ejendom, så noterer rapporten også, at nogle ejendomme vil få ændret på adgangsforhold, hvis der bliver bygget en etape to. 

Her kan det være nødvendigt at vurdere, hvad de ændrede adgangsforhold kan betyde i forhold til vareindlevering, renovation og brandveje. 

Ekspropriation ved Odense Letbane etape to