Ny forening lægger an til retssag mod kommune i fjernvarmesag

En ny forening vil lægge sag an mod Odense Kommune i forbindelse med salget af Fjernvarme Fyn. Foreningen vil have retten til at afgøre, om forbrugerne har forkøbsret til fjernvarmerørene.

En ny forening vil lægge sag an mod Odense Kommune i forbindelse med salget af Fjernvarme Fyn.

Foreningen hedder Fionia Fjernvarme og det er Konservative i Odense, der har taget initiativ til foreningen. Ambitionen er, at foreningen skal samle fjernvarmeforbrugerne, så de sammen kan lægge sag an mod kommunen.

- Vi vil samle fjernvarmeforbrugerne i Fjernvarme Fyns forsyningsområdet, så vi sammen kan forhindre salget af fjernvarme Fyn, forklarer Søren Windell, der er ældre- og handicaprådmand i Odense, Kons. 

Tvivl skal afklares

I forbindelse med salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn har flere juridiske eksperter stillet spørgsmål til, om det overhovedet er lovligt at sælge fjernvarmerørene til Energi Fyn, uden at forbrugerne får mulighed for at købe rørene først.

En bestemmelse i Varmeforsyningslovens kan ifølge flere eksperterne betyde, at forbrugerne har en forkøbsret. Odense Kommunes juridiske rådgiver Horten Advokaterne er dog kommet til den konklusion, at Odense Kommune godt kan sælge fjernvarmerørene uden om forbrugerne, da de bliver solgt sammen med Fjernvarmeværket.

quote Det handler ikke kun om varmt vand men også om vores rettigheder som borgere

Søren Windell, ældre- og handicaprådmand, Kons.

-  Vi mener, at kommunen er i gang med at begå et lovbrud, hvis forbrugere ikke får lov at købe fjernvarmerørerene først. Borgmesteren mener ikke, at der er noget problem, fordi de støtter sig op af et notat fra Horten, mens vores eksperter siger det modsatte. Derfor er det vigtigt at få afklaret spørgsmålet ved en retssag. Det handler ikke kun om varmt vand men også om vores rettigheder som borgere, siger Søren Windell. 

Går efter fri proces

Det er et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF og Radikale, der med 16 mandater ud af 29 i Odense Byråd er blevet enige om at sælge Fjernvarme Fyn. Enhedslisten, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti er i mod et salg.

Siden det stod klart, at der var flertal i Odense Byråd for et salg, har Konservative arbejdet benhårdt på at forhindre et salg blandt andet ved juridiske skridt. Nu håber Søren Windell, at fjernvarmeforbrugerne vil bakke op om foreningen. 

- Målet er at få 8.000 til 10.000 medlemmer. Det vil være godt for at kunne føre en retssag på vegne af borgerne i Odense, så det er det er vi stræber efter. Vi vil hverve medlemmer via vores hjemmeside og vi har også en masse frivillige, der vil hverve medlemmer i gågaden, siger Søren Windell.

Foreningen satser på at få fri proces. Ved fri proces er det staten, der betale udgifterne, som sagsøger har i en retssag.

- Alt tyder på at vi vil kunne få fri proces. Og så håber vi også på, at nogle af vores medlemmer vil donere en skilling, Men som udgangspunkt er det gratis at være medlem, for det skal ikke være folks økonomi, der skal afholde dem fra at melde sig ind i en forening og kæmpe for det, de tror på, siger Søren Windell. 

Fakta om den nye forening

Opfordrer til pause i salgsproces

Med en eventuel retssag håber Søren Windell, at Odense Kommune vil sætte salget af Fjernvarme Fyn på pause indtil den juridiske tvivl om et salg er afklaret. 

- Vi mener, at med sådan et søgsmål her skal salget af Fjernvarme Fyn sættes på stand-by, så vi sikrer os, at det sker efter loven.  Når der er usikkerhed omkring lovens fortolkning, så skal det afklares, inden vi går videre, siger Søren Windell.

Selvom initiativet til foreningen kommer fra Konservative, så understreger Søren Windell, at det er en upolitisk forening, som kan rumme alle uanset partitilhørsforhold. Det eneste krav er, at man modtager sin fjernvarme fra Fjernvarme Fyn. 

Langvarig proces

Danmarks førende ekspert i energi- og forsyningsret, professor Bent Ole Gram Mortensen fra SDU, mener, at hvis sagen havner hos domstolene, så kan det blive en langstrakt proces. En proces som ikke er gavner hverken køber eller sælger. 

- Nu havner vi i en situation, hvor denne her manglende anvendelse af forkøbsretten nu bliver forsøgt håndhævet ved domstolene. Og så kan vi komme ud i et temmelig langt forløb, hvor hverken køber eller sælger endsige Fjernvarme Fyn ved, om de er købt eller solgt eller hvordan og hvorledes. Det er ikke sundt. Det må være belastende både for den købende virksomhed, men også for sælger, siger Bent Ole Gram Mortensen. 

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er overrasket over, at Konservative har taget initiativ til den nye forening.

- Jeg har ikke set før, at der er et parti før, der har stiftet et fjernvarmeselskab. Det er deres måde at ville drive politik på. Vi har en meget klar juridisk vurdering om, at juraen holder. Men vi har også bedt Energistyrelsen om at komme med en vejledende udtalelse, og så må vi tage processen derfra, siger Peter Rahbæk Juel (S).

By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt fra Venstre er på trods af sin modstand mod et salg af Fjernvarme Fyn ikke medinitiativtager til den nye forening. Men han glæder sig over, at foreningen kan være med til at få diskussionen om salget af Fjernvarme Fyn på dagsordenen igen.

- Jeg tænker først og fremmest at holde varmeprisen lav, og det gør vi først og fremmest ved at Odense Kommune ejer Fjernvarme Fyn selv. Når det er sagt, så handler det også om at skabe så meget opmærksomhed omkring, at det bedste ejerskab ligger hos Odense Kommune, forklarer Christoffer Lilleholt.