Ny hjælp til ældre efterladte efter selvmord

Et nyt projekt i Odense skal opspore og hjælpe efterladte ældre efter selvmord. Formålet er at mindske de efterladte ældres mistrivselsproblemer.

Efterladte ældre efter selvmord bliver ofte glemt, fordi de ikke gør opmærksom på sig selv - og heller ikke kender til mulighederne for at få støtte og hjælp. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Odense Kommune, der sammen med Netværket for Selvmordsramte nu vil gøre noget ved problemet.

- Selvmord er anno 2015 stadig et meget tabubelagt emne. Folk har svært ved at finde ud af, hvad de skal gøre og sige til de efterladte, og derfor er der mange, der slet ikke gør noget. Det skal vi have lavet om på helt generelt, men vi skal især være opmærksomme på de ældre efterladte, fordi de har det med at blive glemt og dermed ikke får den hjælp og støtte, der er så vigtig for at komme videre, siger Brian Skov Nielsen, rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense.

Sammen med Netværket for Selvmordsramte (NEFOS) sætter kommunen nu fokus på netop de efterladte ældre. Kommunen skal opspore de ældre, og NEFOS skal rådgive og hjælpe de ældre videre i sorg- og helingsprocessen.

- Vi ved, at ca. 800 ældre hvert år oplever at miste et familiemedlem på grund af selvmord, og at ca. 20.000 ældre oplever selvmordsforsøg i familien. Hvad enten man mister eller trues af tab, har det store konsekvenser for det enkelte menneske, og derfor er vi i NEFOS meget glade for det nye samarbejde med Odense Kommune. Vi forventer helt klart, at vi ved fælles hjælp kan være med til at mindske antallet af ælde, der udvikler depression og mistrivsel som følge af selvmord eller selvmordsforsøg i familien, siger Elene Fleischer, faglig konsulent i NEFOS.