Ny kræftrådgivning i Odense

Kræftrådgivningen i Odense tog fredag et splinternyt hus i brug på OUH, som skal hjælpe kræftramte og deres pårørende gennem sygdommen

Fremover kan kræftpatienter og deres pårørende komme i huset og få støtte og rådgivning, møde andre i samme situation og deltage i forskellige aktiviter

Huset er blevet til i samarbejde mellem OUHKræftens bekæmpelse og realdania og er et tilbud til alle med kræft

Kræftrådgivningen har hidtil haft til huse andetsteds i byen. Fordelen ved det nye hus er, at det ligger på selve OUH og derfor er lettilgængeligt for sygehusets patienter, men det er bevidst indrettet så det langtfra ligner et sygehus