Ny skov på vej til Odense Syd

Odense Kommune, Vandcenter Syd og Naturstyrelsen Fyn indgår et nyt skovrejsningssamarbejde, der skal give odenseanerne flere grønne områder og beskytte fremtidens grundvand.

Den stod på nypoppet champagne og kransekage-stykker, da Odense Kommune, Vandcenter Syd og Naturstyrelsen Fyn skrev under på en ny samarbejdsaftale.

Den nye aftale er et skovrejsningsprojekt bestående af cirka 260 hektarer, der skal plantes ved Højby og Lindved. Projektet skal beskytte fremtidens drikkevand og give odenseanerne flere bynære skovområder, de kan benytte sig af. 

Nye grønne områder har længe været eftertragtet ikke bare for de tre samarbejdspartnere men også for borgerne, fortæller Christoffer Lilleholt (V), der er rådmand i By- og Kulturforvaltningen.

- Det kommer til at betyde utroligt meget for dem, der bor rundt omkring. For vi kan se, at uanset hvilken alder man har, vil man gerne have mere natur. Man vil gerne have mulighed for at gå en tur i naturen eller gå en tur langs åen. Og det skaber vi endnu flere muligheder for her, siger Christoffer Lilleholt.

Fremtidens grundvand

Under markerne i Lindved og Højby ligger et vigtigt grundvandsmagasin, som forsyner store dele af Odenses borgere med drikkevand, og det skal beskyttes ifølge den nye aftale. 

For selvom der kan gå flere årtier før borgerne i Odense kan mærke effekten af det nye skovområde, er det vigtigt, at grundvandet bliver sikret nu, siger Anders W. Berthelsen, der er bestyrelsesformand i Vandcenter Syd.

- Vi lever jo egentlig med fortidens synder i dag. Vores generation er jo offer for, at man tilbage i 60'erne ikke tænke over, hvad man hældte ud i naturen. Derfor er det vigtigt, at vi tænker på, hvad skal der ske i de kommende årtier og de generationer, der kommer efter os. De skal have noget rent grundvand og nogle rent drikkevand, siger Anders W. Berthelsen. 

Andre projekter

Ifølge skovrider Jakob Harrekilde Jensen fra Naturstyrelsen Fyn, kan der gå fem til syv år, før man for alvor kan se skoven i det sydlige Odense. Borgerne kan dog allerede nu være med at hjælpe styrelsen i planlægningen af området.

- Vi laver nogle forundersøgelser, så vi kender arealet rigtig godt. Og vi inviterer alle interesserede til at komme med til nogle møder, hvor vi har skitser med. Jeg kunne godt forestille mig, at vi gik en tur herude og snakkede om det, så vi kan få nogle input. Efterfølgende kan vi så kigge på det, gå tilbage til borgerne, og så forhåbentlig komme et skridt længere, siger Jakob Harrekilde.

Der er på nuværende tidspunkt sat lignende skovprojekter i gang i Elmelund og Kirkendrup. Anders W. Berthelsen håber dog på, at der i fremtiden kan komme endnu flere af samme slags.

- Min drøm er jo, at man kunne have et sammenhængde bælte hele vejen rundt syd om Odense fra sydøst til sydvest. Ville man kunne få det hele til at hænge sammen, så ville vi have et fantastisk område både naturmæssigt og som beskyttelse af grundvandet, siger Anders W. Berthelsen.

Projektet løber over en periode på 20 år med opstart i 2021 og afslutning i 2041.

Der er lagt et budget på 66,4 millioner kroner, hvoraf 12 millioner kommer fra Odense Kommune, 32 millioner kommer fra Vandcenter Syd og 22 millioner kommer fra Naturstyrelsen.