Ny spareplan: - Hvis man vil hæve kvaliteten, skal man ikke fyre medarbejdere

I et nyt sparekatalog fra Odense Kommune fremgår det, at der skal spares 30 millioner kroner i Børne- og Ungeforvaltningen inden 2023. Det svarer cirka til, at der skal afskediges 50 medarbejdere.

Der kommer flere børn og ældre i Odense Kommune i de kommende år, og det kræver ekstra udgifter til skoler, daginstitutioner og ældrepleje.

quote Man skal selvfølgelig ikke skære i pædagogerne og de fælles arbejdsmiljø-repræsentanter, hvis man vil forbedre sig.

Rikke Hunsdahl, formand for BUPL.

Politisk har man derfor besluttet at løse udfordringerne ved at spare samlet 200 millioner kroner hvert år fra de forskellige politiske forvaltninger.

Langt størstedelen af de penge skal findes i det kulturelle - men omkring 30 millioner kroner inden 2023 skal findes på Børne- og Ungeområdet.

Det harmonerer ikke med Odenses ambitioner om at bibeholde det niveau, som Odense har nu, mener formanden for børne- og ungdomspædagogernes landsforbund, BUPL.

- Vi ved, at pædagogerne gør en forskel. Når man går ind og påstår, at kvaliteten skal hæves, samtidig med, at vi får flere børn med problemstillinger, skal man selvfølgelig ikke gå ud og skære i pædagogerne, siger Rikke Hunsdahl til TV 2/Fyn.

"Det harmonerer ikke".

Odense Kommune vil bruge flere penge på at forbedre vilkårene for børn og ældre. Alligevel går Odense Kommune ind og tager 30 millioner kroner fra børn- og ungeområdet inden 2023. Det stemmer ikke overens, mener Rikke Hunsdahl.

I spareplanen fremgår det, at inden for Børne- og Ungeområdet er tre hovedområder, som der skal spares på. Det er:

  • Effektivisering = 14 millioner kroner.

Det er en bedre automatisering, harmonisering, organisering og bedre udnyttelse af medarbejderressourcer.

  • Omprioritering = 6 millioner kroner.

  • Administrationsbidrag = 8 millioner kroner. 

Det er blandt andet medarbejderstillinger (cirka 50, red.), kommunikation og administrative opgaver, der hører under dette.

Koster cirka 50 stillinger

De 30 millioner der i alt skal spares på Børne- og Ungeområdet inden 2023 dækker over en bred vifte. Der skal blandt andet spares cirka tre pædagogstillinger. Besparelserne kommer til at koste 50 stillinger i alt på Børne- og Ungeområdet.

- Det er megaærgerligt, at man laver noget (ambitioner om niveau, red.), der egentlig skal forbedres, til en ringere model. Vi ved, hvad faglighed gør. Det spiller virkelig ikke sammen, synes jeg, for man skal selvfølgelig ikke skære i pædagogerne og de fælles arbejdsmiljø-repræsentanter, hvis man vil forbedre sig, siger Rikke Hunsdahl.

Odense Kommunes rådmand Susanne Crawley (R) er til møde, hvor de netop diskuterer denne spareplan. Det har derfor ikke været muligt at få en kommentar fra hende.

Spareplanen: Konsekvenserne af ændring af børnehusenes personalesammensætning