Ny udviklingsplan: Sådan kommer boligområde af ghettolisten

En ny plan skal sikre at boligområdet Solbakken allerede i 2021 ikke længere fremgår på listen over ghettoer i Danmark.

Det kræver hverken nedrivning af boligblokke eller opsigelse af lejere at fjerne boligområdet Solbakken fra den nationale ghettoliste.

Derimod skal byudvikling sammen med række sociale indsatser skabe tryghed og forebygge kriminalitet i den nordøstlige Odense-bydel, som har været på ghettolisten siden 2016, og som forventes at blive karakteriseret som en hård ghetto på den nye ghettoliste 1. december. 

Sådan lyder nogle af pointerne i en ny udviklingsplan, som er udarbejdet af Civica, FAB, Odense Boligselskab og Odense Kommune. Målet er at Solbakken allerede i 2021 ikke længere vil optræde på ghettolisten, og det kræver blandt andet nye boligtyper og en forbedringen af byrummet. 

OM SOLBAKKEN

Flere ungdomsboliger

En af metoderne til at sikre en anden beboersammensætning i området er ved at sikre flere boliger til unge i uddannelse. Derfor vil parterne undersøge mulighederne for, at nogle af de nuværende familieboliger i fremtiden kan blive ungdomsboliger. 

Det skal ske i takt med, at de nuværende beboere flytter, så deres legemål ikke skal opsiges, og på den måde undgår man nedrivning eller salg af almene familieboliger. 

Fokus på tryghedsskabende indsatser 

Mens den nye udviklingsplan for Solbakken beskriver ønskerne for den fysiske udvikling af området, arbejder Odense Kommune i forvejen med sociale indsatser, som skal øge trygheden og forhindre kriminalitet i området. 

De indsatser skal fremover prioriteres endnu højere, og det indebærer blandt andet et øget SSP-arbejde med oprettelsen af et netværk, som skal arbejde målrettet med at styrke de lokale fritids- og foreningstilbud og dermed forebygge kriminalitet.

Bedre boliger og infrastruktur

Planerne for den fysiske udvikling af Solbakken indebærer blandt andet renovering af boliger og forbedring af infrastrukturen, så området kommer til at hænge bedre sammen med de omkringliggende kvarterer. 

Derfor skal der etableres nye stier med aktivitetsplads langs Kertimindestien, omlægges veje og skabes opholdsrum i forlængelse af stisystemerne. I den forbindelse prioriteres åbenhed, frit udsyn og tryghed ifølge udviklingsplanen, og blandt andet skal der indføres fartdæmpning på Risingsvej og sikres bedre belysning. 

HER OG NU

MEST LÆSTE OM VALGET: