Nye arkæologiske udgravninger i Odense

De arkæologiske udgravninger i Odense, som forberedelse til det store Thomas B. Thrigesgade projekt, udvides nu til Skulkenborg.

De arkæologiske udgravninger på I. Vilhelm Werners Plads går ind i deres sidste fase og samtidig udvides undersøgelserne til Skulkenborg.

Thomas B. Thriges Gade lukker for gennemkørende biltrafik natten til den 28. juni i år. Herefter skal området omdannes til en ny, grøn bydel med boliger, kultur og parkeringskælder.

Mandag begynder forberedelserne til de arkæologiske udgravninger ved Skulkenbor, som går forud for konstruktionen af en af de fem op- og nedkørselsramper til den kommende p-kælder under området.

Det er Odense Bys Museer, der står for de arkæologiske udgravninger.

Læs mere her