Nye buskøreplaner i Odense i dag

Søndag sker der en række større ændringer i busnettet i Odense. Servicebusserne bliver nedlagt, men Odense får en gratis Citybusrute.

Ændringerne sker fordi Odense Kommune skal spare 36 millioner kroner på busdriften over de næste fire år.

Kommunens By- og Kulturudvalg har derfor besluttet at nedlægge servicebusserne, men samtidig at lave en række kompenserende ændringer på de øvrige ruter.

Samtidig forsøger kommunen sig med en helt ny Citybusrute i Odense centrum. Citybusruten er gratis at stige på og kører rundt om gågadeområdet og forbi Odense Banegård Center hvert 10. minut.

Der er oprettet en ny rute 11, der kører på strækningen Skt. Klemens-Torpegården-Dalumcentret-OUH-Vesterbro-Bolbro-Tarup Center-Kirkendrup.

Det giver beboerne i disse kvarterer mulighed for at komme til Dalumcentret og Tarup Center, samt til Vesterbro, hvor man kan skifte til Citybussen og komme rundt i bymidten.

Rute 29, 40-41, 71-72 og 80-83 får også nye køreplaner fra søndag d. 11. september.

Derudover opretter FynBus en ny teletaxi-ordning mellem Birkum og bybussens endestation i Fraugde, så man kan komme frem og tilbage om aftenen og i weekenden, når rute 161-162 ikke kører.

De ændrede køreplaner og folderen om teletaxien bliver trykt som enkeltkøreplaner, og kan fås i bussen, Kundecenteret i Odense eller på fynbus.dk.

Modsat tidligere bliver køreplanerne ikke husstandsomdelt i hele Odense.

En ny samlet køreplan for alle ruterne i Odense kommer først ved næste regionale køreplanskifte, hvor FynBus også vil kigge på de ruter, der ikke får ny køreplan 11. september.