Nye indsatser i Vollsmose: Smittetryk steget kraftigt på fem dage

Siden mandag er incidenstallet i Vollsmose sogn næsten fordoblet, og der sættes nu ind med flere indsatser for at holde smitten nede.

Der har over en længere periode været fald i incidenstallet i Vollsmose sogn, men midt i ramadanen er der igen stigning i incidensen. 

Mandag lå incidenstallet for sognet på 91,3, mens det fredag ligger på 174. Også siden torsdag er der sket en stigning i incidensen, der lå på 137.

De seneste syv dage er der registreret 19 smittetilfælde og en positiv procent på 1,2.

Vollsmose sogn er stadig et godt stykke fra en lokal nedlukning, hvor tre kriterier skal opfyldes; at incidenstallet overstiger 400, der registreres flere end 20 smittetilfælde i løbet af syv dag og positivprocenten overstiger to procent.

Odense Kommune oplyser, at der alligevel sættes ind på flere indsatser i området.

Opmærksomhed på Vollsmose

Ifølge Odense Kommune er der blevet taget kontakt til skolelederne på de to Vollsmoseskoler og to privatskoler i nærområdet. De er blevet orienteret om smitteudviklingen og risikoen for sognenedlukning, hvis ikke smitteudviklingen stoppes. 

Skolerne har bedt forældrene udvise skærpet opmærksomhed, lade alle i husstande blive testet to gange om ugen og at børnene bliver holdt hjemme ved mistanke om smitte.

Den somaliske og den arabiske moské i Vollsmose, samt moskeen på Ørbækvej vil alle orientere deres menigheder ved fredagsbøn og på digitale platforme.

Alle rækkehuse får en flyer i postkassen, men testoversigt og opfordring til god coronaadfærd, ligesom opgange i området er blevet gået efter i forhold til plakater, for at sikre, at gammelt materiale om test bliver nedtaget.

Hvad er incidenstal?