Nye skraldespande på vej: Odenseanerne skal sortere affald seks steder

Odenseanerne skal have nye skraldespande, så de fra foråret 2019 kan sortere deres skrald i madaffald, restaffald, pap, papir, metal og glas.

Fra næste forår skal alle odenseanere i langt højere grad til at sortere deres affald. Det har et enigt by- og kulturudvalg i Odense besluttet på et møde tirsdag.

- Det handler om, at vi skal blive bedre til at kunne genbruge det affald, som vi allesammen er med til at producere, så vi passer bedre på vores miljø, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Efter en etårig forsøgsperiode blandt 2.000 udvalgte familier bliver der fra 2019 indført nye indsamlingsordninger for alle odenseanere - både dem, der bor i parcelhuse og lejligheder.

- Vi er allesammen med til at producere affald, og dermed skal vi også allesammen være med til at sørge for, at vi kan genanvende så meget af det som muligt, siger Jane Jegind. 

Ifølge Jane Jegind er de nye indsamlingsordninger en god idé.  Ken Petersen & Mikkel Skov Svendsen

Det betyder, at den enkelte husstand skal sortere sit affald i seks affaldstyper: madaffald, restaffald, papir, småt pap, metalaffald og glasaffald.

Affaldet skal sorteres i fire forskellige rum ved husstanden, hvor småt pap og papir blandes sammen med metal og glas. En maskine kan efterfølgende sortere de sammenblandede affaldstyper.

Som det er i dag, sorterer odenseanerne kun affald i to beholdere - én til pap og papir og én til restaffald.

Nye skraldespande på vej

Den nye indsamlingsordning betyder samtidig, at alle husstande skal have udskiftet deres affaldsbeholdere, så de kan sortere affaldet på den nye måde. Det forventes, at beholderne er blevet skiftet ud i hele Odense om cirka tre år. De nye skraldespande er hver inddelt i to rum.  

Claus Johansen og hans familie har været med i forsøgsperioden og sorteret affaldet på den nye måde.

- Jeg var en smule skeptisk til at starte med. Det bliver noget bøvlet noget at skulle sortere alt det forskellige affald i seks forskellige beholdere, men det har vist sig at være overraskende nemt, sagde Claus Johansen, da forsøget sluttede i oktober 2017.

Odense Kommune ændrer indsamlingsordninger for husholdningsaffald for at øge mængden af affald som genanvendes. I 2016 blev 40 procent genanvendt, og det nationale mål er, at der skal genanvendes mindst 50 procent af affaldet fra husholdningerne i 2022. 

Claus Johansen og hans familie har sorteret affald på den nye måde i et helt år.  Simone Dahlin
Opdatering
Clock15. maj 2018, kl. 16:00
Artiklen er opdateret med interview med by- og kulturrådmand Jane Jegind.