Nye støjmålinger: Odense Letbane skyder skylden på leverandør

Odense Letbanes hovedleverandør, Comsa, har ikke leveret varen, viser støjmålinger langs letbanen. Ekspertgruppe nedsættes, og der skal eksperimenteres med hastighed.

Opdatering
Clock22. jun 2022, kl. 20:12
Artiklen er opdateret med nye kommentarer fra Odense Letbanes bestyrelsesformand, Jesper Rasmussen.

Nye kontrolmålinger viser markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj langs Odense Letbane.

I en pressemeddelelse beklager bestyrelsesformand ved Odense Letbane, Jesper Rasmussen, at de nye kontrolmålinger viser et andet billede, end det letbanen tidligere er blevet præsenteret for af den spanske hovedleverandør Comsa.

Comsas egne målinger holdt sig alle inden for de vejledende grænseværdier.

- De mange støjklager, vi har modtaget fra borgerne hen over foråret, har rejst mistanken om, at noget ikke stemte - og nu er denne mistanke så bekræftet i form af konkrete måledata, siger Jesper Rasmussen i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at Odense Letbane således ikke har fået leveret den bestilte vare, og ifølge Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) får Comsa og Stadler, som har leveret togene, 14 dage til at komme med løsningsforslag.

Men hvorfor må Odense Letbane overhovedet fortsætte med at køre letbane i Odense, når grænseværdierne brydes? Det ville TV 2 Fyns udsendte gerne vide, da letbanen bestyrelsesformand kom ud fra et borgermøde onsdag aften.

- Det er vejledende grænseværdier vi overskrider, og jeg er sikker på, at vi kan få ram på langt det meste af de overskridelser, der er, siger Jesper Rasmussen.

- Det vil vi arbejde med. Og det vil vi bede entreprenøren om også at gøre, men det er bare meget vigtigt, at det er entreprenøren, der gør det, siger formanden og uddyber:

- I sådan et kompliceret kontraktforhold, så skal vi bevise, og det kan vi gøre med de friske målinger, som viser at der er betragtelige overskridelser flere steder.

- Det er tilstrækkeligt bevismateriale for, at de bliver nødt til at tage det alvorligt. Og så skal de i sådan en kontrakt, som det hedder i sådan et sprog; rette for sig, hvis vi påpeger fejl og mangler. Og det er det vi kan. 

- Derfor skal de rette det ind. Nu skal de komme med en plan, for der mange ting, der kan skrues på. Og så skal de komme med en arbejdsplan for, hvad de vil starte med at skrue på, sagde Jesper Rasmussen.

De nye testresultater bliver således nu forelagt letbanens to entreprenører Comsa og Stadler. 

- Det bringer os i en situation, hvor vi i første omgang må fortælle Comsa, at vi ikke har fået det produkt, der er aftalt i kontrakten – og så må Comsa træde til for at udbedre forholdene.

Odense Letbane er samtidig i dialog med togleverandøren Stadler for at få klarlagt, at det kørende materiel lever op til de specifikationer, letbanen er blevet lovet.

- Også på dette punkt rejser de nye målinger nogle spørgsmål, som vi skal have besvaret, siger bestyrelsesformanden.

Målinger på ti adresser

Cowi har foretaget kontrolmålinger på ti adresser langs den 14,5 kilometer lange og nyåbnede letbane.

Vibrationsoverskridelserne er mest markante på henholdsvis Nyborgvej, to adresser på Østre Stationsvej, Vestre Stationsvej og Stadionvej, fremgår det af pressemeddelelsen.

Her noterer Odense Letbane, at der er "tale om overskridelser ved stort set alle målinger ved passager på nærmeste skinne".

På Middelfartvej er der overskridelser ved hver tredje passage, mens der er få eller ingen overskridelser ved henholdsvis Hotel Odeon, Ørbækvej, Hans Jensens Stræde og Kærlandsvænget.

Jesper Rasmussen, formand for Odense Letbane.
Jesper Rasmussen, formand for Odense Letbane.
Foto: TV 2 Fyn

Eksperter samles og hastighed sænkes

Odense Letbane sammensætter nu en særlig taskforce bestående af eksperter fra Comsa, Stadler, operatøren Keolis og Odense Letbane. Odense Letbanes tekniske direktør, Thomas Sjøgren, er udpeget som leder af ekspertgruppen.

Der er ikke sat en tidshorisont på taskforcens arbejde, men på kort sigt sænkes hastigheden på udvalgte delstrækninger i ydertimerne.

- Vi ved, at hastighed er én blandt mange komponenter, der påvirker lydniveauet. Så nu laver vi nogle forsøg fra den kommende uge og frem, hvor vi tester effekten ved lavere hastighed.

- Vi har en forventning om, at det vil tage toppen af lyden - og forhåbentlig give en forbedring, som naboerne vil mærke i de stille timer af døgnet, siger Jesper Rasmussen.

Når hastigheden sænkes vil det forlænge køretiderne med typisk en til to minutter for den samlede strækning, oplyser Odense Letbane.

Samtidig øges tempoet i den igangværende indsats med hjulafdrejning, som fjerner støjfremkaldende såkaldte "flat spots" fra hjulene.

Odense Letbane kan dog konstatere, at hjulene får nye flat spots langt hurtigere, end de burde.

- Her ligger én af de vigtigste nøgler til at komme vores støjudfordringer til livs. Det er et punkt, vi har maksimal fokus på, fastslår Jesper Rasmussen.

Formanden beklager

Ifølge Jesper Rasmussen er der hverken lette eller hurtige løsninger, og for alle de berørte naboer er hele situationen meget beklagelig.

- Det gør dybt indtryk på os at høre om de gener, som letbanen skaber, og jeg kan love, at vi arbejder intensivt med alle tænkelige midler og idéer for at komme til bunds i de støjudfordringer, vi står med.

- Vi står med en kompleks udfordring, og det vil tage tid at afdække alle de forhold, som i større eller mindre grad påvirker lyden fra tog og skinner, siger Jesper Rasmussen.

Odense Letbane har torsdag et møde med Comsa om resultaterne af Cowis målinger.

Flere politikere takkede tidligere på måneden ja til at overnatte hos flere af letbanens naboer. Efter en enkelt nat var by- og kulturrådmand Søren Windell (K) klar til at kræve genhusning af de værst ramte naboer.