I det fynske folks tjeneste

Nyt jobcenter i Odense

Odense Kommune opretter 1. januar 2007 et såkaldt pilotjobcenter. Det betyder, at ledige kun skal gå et sted hen uanset om de er medlem af en A-kasse eller ej.

Odense Kommune overtager Arbejdsformidlingen og opretter et center for alle ledige

Overtager Arbejdsformidlingen

Pilotjobcentret er et resultat af en aftale mellem Kommunernes Landsforening og 14 kommuner med Odense som eneste fynske.

De pågældende kommuner har selv meldt sig til at overtage de opgaver, Arbejdsformidlingen hidtil har stået for.

Ved at oprette det såkaldte pilotjobcenter undgår man, at nogle skal henvende sig på AF som hidtil, mens andre skal til kommunen. Nu samles det hele under en hat.

Samtidig oprettes et samarbejde mellem de 14 kommuner for at styrke indsatsen på området.

Kommunalt samarbejde

Tanken er at KL og de 14 kommuner arbejder sammen om at sætte fokus på arbejdsmarkedsområdet. Det skal indgå i en samlet strategi med sammenhæng til kommunernes erhvervspolitik, uddannelse og store kommunale serviceområder.

Et af målene er at forebygge og modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet.