Nyt kursus: Nu må du selv bekæmpe rotter

Snart er det ikke kun de offentlige myndigheder, der har tilladelse til at bekæmpe rotter. Odense Kommune vil tilbyde en uddannelse, der giver indgående kendskab til den lille uønskede gnaver.

Hidtil har Odense Kommune været den eneste tilladte myndighed, der må bekæmpe rotter. Men nu vil kommunen tilbyde landmænd, husejere og viceværter et kursus, der giver autorisation til bekæmpelse af rotter. 

Kursisterne skal blandt andet lære om rotters biologi og særlige kendetegn, og vil blive undervist i forebyggelse og bekæmpelse i praksis. Kurset afsluttes med en prøve, som skal bestås. Herefter har kursisterne få en såkaldt R2-autorisation til at bekæmpe rotter i op til fem år. Derudover er uddannelsen forbeholdt grundejere, landmænd og viceværter.

 

 

Det er et krav for at blive optaget på rottekurset, at man i forvejen har gennemført uddannelse eller kursus om kemikalier, personlige værnemidler, arbejdsmiljø og læsning og forståelse af etiketter.

Muligheden for at private borgere kan bidrage til bekæmpelse af rotter i Odense, er opstået efter, at kommunen for et år siden ændrede i handlingsplanen for rottebekæmpelse. Handlingsplanen indeholder overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen og beskriver hvilke konkrete tiltag, der skal gøres for at opnå målene.

 

 

Borgere, der er blevet R2-autoriseret i rottebekæmpelse vil løbende blive kontrolleret af Odense Kommune gennem stikprøvekontroller, hvor de private rottebekæmpere skal redegøre for, hvordan de bekæmper den lille gnaver.

Politikerne i Odenses By- og Kulturudvalg skal godkende det nye kursus på tirsdag, og hvis udvalget siger ja, vil den nye praksis blive gennemført øjeblikkeligt.