Nyt museum overskrider budgettet

Opførelsen af det nye Møntergården i Odense bliver væsentligt dyrere end budgetteret. Kommunen kommer til at betale op mod 6,5 millioner kroner ekstra for byggeriet.

I følge Odense Kommune hænger budgetoverskridelsen sammen med et mangelfuldt udbudsmaterale, som ikke blev opdaget i tide.

Det er arkitektfirmaet Maali & Lalanda, der har stået for projektet, men budgettet for byggeriet blev gennemgået af firmaet Alectia, som nedsatte udgiftsposten til uforudset udgifter fra 10 til 4,2 procent. Dette var dog en fejl, da de uforudsete udgifter nu har rundet 13,7 procent af budgetrammen.

- Det er helt usædvanligt med sådan en budgetoverskridelse, og vi ser ganske alvorligt på det, siger By- og Kulturrådmand, Steen Møller(K).

Alene udgifterne til elektro-entreprisen er overskredet med 1,3 millioner kroner, og den samlede budgetoverskridelse forventes at blive mellem 4,8 og 6,5 millioner kroner.

1308 montergaarden

Både Augustinus Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Odense Kommune har givet penge til byggeriet, der var sat til i alt at koste 75 millioner kroner.

By- og Kulturforvaltningen kalder i et notat overskridelsen af budgettet for uacceptabel, og kommunen har overvejet at opsige samarbejdet med totalrådgiveren. Dette er dog ikke sket, da de negative konsekvenser vil være for store.

- Vi har nu sikret os at sådan en budgetoverskridelse ikke kan ske igen. Man må aldrig nedsætte posten til uforudsete udgifter til under 10 procent, siger rådmanden.

Overskridelsen af budgettet skal nu hentes ind ved besparelser i forvaltningen. Det betyder, at der fremover skal spares på både drift og anlæg i By og kulturforvaltningen.

Den nyopførte Møntergården åbner 30. august.