Nyt notat: Venstres gadeløsning kan koste 315 millioner

Kort før valget offentliggør socialdemokraterne et notat fra Odenses borgmesterforvaltning, der viser, at Venstres foretrukne løsning på Thomas B. Thriges Gade kan udløse ekstraregning på 315 millioner kroner. "Politisk bestillingsarbejde", siger Venstre.

Det er socialdemokraten Tim Vermund, der har bedt forvaltningen svare på, om Venstres forslag om en boulevardløsning er realiserbart.

I notatet står blandt andet, at et ændret gadeprojekt vil bringe fonden Realdanias bidrag på 255 millioner kroner i tvivl, ligesom det vil føre til færre indtægter ved salg af byggegrunde.

Samtidig vil en boulevardløsning nødvendiggøre, at projektet starter helt forfra, hvilket betyder, at der kan gå yderligere fem-seks år, før der rent faktisk kommer en spade i jorden.

Endelig vurderer forvaltningen, at et kursskifte i gadesagen vil skade potentiele investorers lyst til at investere i Odense.

- Jeg synes, at det er vigtigt at få de konsekvenser på bordet, når Venstre bliver ved med at diskutere beslutningen om Thriges Gade?, siger Tim Vermund.

Hos Venstre hæfter man sig ved, at der er mange vurderinger i notatet, og at det for eksempel ikke er sikkert, at Realdania ikke vil medvirke til et ændret projekt.

- Det her er rent politisk bestillingsarbejde, siger Venstres Lars Chr. Lilleholt.

Han undrer sig over, at notatet kommer få dage før valget, og mener, at man for eksempel burde medregne mistede skatteindtægter, hvis det nuværende projekt fører til lukkede butikker.