Nyt team redder udsatte ældre

En ny særlig indsats over for ældre borgere, har afsløret et stort behov for at hjælpe ældre, der er ved at gro til i eget skidt. Alene i denne uge har teamet haft 13 sager.

- Nu går det godt, fordi jeg har fået en engel. Sådan sagde en ældre kvinde fornylig og pegede på mig, da jeg var med hende hos lægen, fortæller socialrådigver Elizabeth Vestergaard fra Team Opsøgende Ældre.

De tre socialrådgivere i Team Opsøgende Ældre i Odense har nu i tre måneder kørt rundt på cykel i Odense og hjulpet ældre, som nogen har været bekymrede for.

- Det kan være naboer, varmemesteren, eller politiet som retter henvendelse til os med en bekymring, og så rykker vi ud og banker på døren hos det ældre menneske, fortæller Elizabeth Vestergaard.

0210 team1

Siden starten for tre måneder siden har socialrådgiverne været på besøg hos 63 forskellige ældre, som nogen har været bekymrede for.

- Det er altid positivt, når vi kommer ud til en borger, for det betyder, at der er et andet menneske der har vist bekymring og omsorg, siger socialrådgiver Anne Eckhardt, fra Team Opsøgende Ældre.

Teamet har fået en million kroner fra Odense Kommunes ældrepulje til det opsøgende arbejde. Og de tre socialrådgiver har haft travlt siden projektet blev startet op. Og langt de fleste ældre byder ældreteamet velkommen og siger ja tak hjælp.

- Vi kommer ud til mennesker som måske har være helt isolerede i mange år. Der kan være affald over alt, og måske er der ikke blevet gjort rent årevis, så der lugter forfærdeligt. De kan også være syge eller ekstremt ensomme, siger Anne Eckhardt.

Når Team Opsøgende Ældre har været på besøg ændrer livssituationen sig ofte for den ældre. Teamet hjælper med kontakt til læge, hjemmepleje eller rengøring.

- Uanset hvor slemt det ser ud, så kan man sige at hjælpen er på vej, når vi kommer, og det er fantastisk at være med til at hjælpe. Det er rigtig klassisk socialrådgiverarbejde, siger Anne Eckhardt.

Målet for arbejdet er at få de ældre på ret kurs igen, og få genskab livsglæden, så de ældre kan blive så selvhjulpne som overhovedet muligt.

Hos Ældresagen i Odense er man glade for det nye Team Opsøgende Ældre.

- Man sender et signal om at man skal holde øje med sine medborgere og vise omsorg. Der er rigtig mange ældre - især mænd - der ikke henvender sig det offentlige, når de har problemer, fordi de har været vant til at klare sig selv hele livet, siger Palle vennekilde fra Ældresagen i Odense.

Kontakt

Hvis du ser eller hører om nogle ældre, der kunne have glæde af et besøg fra Team Opsøgende Ældre, så kan man få fat i de tre socialrådgivere på et af følgende telefonnumre:

30 12 17 63

30 12 17 79

30 12 17 78