Odense beholder centralbiblioket

I løbet af den næste par år skal landes 16 centralbiblioteker skæres ned til 6. Men centralbiblioteket i Odense bevares.

I dag findes der 16 centralbiblioteker, fordelt over hele landet. Når en reform er fuldt gennemført om to år, vil kun seks biblioteker have denne status. Det skriver Ritzau.

Det fremgår af det forslag til en reform af strukturen, som Biblioteksstyrelsen har fremsat, og som onsdag blev tiltrådt af kulturminister Brian Mikkelsen (K).

I en pressemeddelelse oplyser styrelsen, at de administrative forenklinger i forbindelse med reformen vil frigive midler, som bl.a. skal bruges til at udvikle bibliotekernes internet-service.

I øvrigt bliver der overordnet tale om en omfordeling af midler, således at statens årlige bevilling på 72 mio. kr. til området fastholdes. Men der er hverken tale om lukninger eller nedskæringer, understreger Biblioteksstyrelsen.

Danmarks Biblioteksforening hilser "grundlæggende" ministerens udmelding om en ny struktur velkommen. Men foreningens formand, Vagn Yde Larsen, giver udtryk for utilfredshed med, at der ikke sker en samlet økonomisk opgradering af den statslige overbygning af folkebibliotekerne.

Foreningen vil snarest muligt tage dette spørgsmål op med kulturministeren.

Tidligere har der været ét centralbibliotek i hvert af de tidligere amter samt i København og Frederiksberg. De kommende centralbiblioteker har hjemme i Aalborg, Herning, Odense, Vejle, Roskilde og Gentofte.

Den ny fordeling følger regionerne, men dog således, at region Syddanmark får to centralbiblioteker, fordi regionen er stor og har mange udkantområder.

For 2008 er der lavet kontrakter med de kommuner, der huser de nuværende 16 centralbiblioteker. Året efter indgås der overgangskontrakter, og reformen træder i kraft i fuldt omfang med virkning fra januar 2010.