Odense bliver frikommune

Torsdag bliver der offentliggjort, at Odense bliver frikommune. Der erfarer TV2/FYN.

På byrådsmødet 9. marts besluttede Odense Byråd at søge om, at blive en af Danmarks fem frikommuner.

Og Regeringen har udvalgt Odense til at være en ud af de fem frikommuner, erfarer TV2/FYN.

- Det glæder mig rigtig meget, at Odense bliver frikommune. I Odense vil vi sætte borgeren i centrum. Og som frikommune kan vi bedre forny systemer og regler, så vi lykkes med det, siger borgmester Anker Boye, Soc. Dem. til TV2/FYN.

Forsøget med frikommuneforsøget er et led i indsatsen for afbureaukratisering af den offentlige sektor.

Inspiration til nytænkning

Frikommuneforsøget skal give øget handlerum for politisk ledelse og prioritering i kommunen med fokus på borgernes behov.

Den enkelte medarbejder have øget handlerum i mødet med borgeren.

- Vi vil gerne samarbejde mere med borgerne og med brugerne om, hvordan vi bedst kan udvikle vores kerneydelser, så de får de ydelser, de har brug for, og så vi leverer bedst muligt for de penge, vi har. Og så håber vi også, at vi kan give inspiration til Indenrigsministeriet, siger borgmester Anker Boye, Soc. Dem. til TV2/FYN.

Kan styrke folkeskolen

Forsøget med frikommuner skal give inspiration til nytænkning og til nye interne organiserings- og ledelsesformer i kommunerne.

- I dag har vi ikke mulighed for at afsløre så meget socialt bedrageri som vi gerne ville fordi der er loft over budgettet. Uden det loft kan flere ansættes til at afsløre socialt bedrageri. I 2010 har 4 ansatte i Odense Kommune afsløret socialt bedrageri for mere end 14 millioner kroner så en ekstra medarbejder eller to ville kunne gøre en stor forskel, siger viceborgmester Mai Henriksen, Kons., til TV2/FYN.

Mai Henriksen fremhæver også muligheder for at styrke folkeskolen.

- Vi kan lave holddannelse efter elevernes forskellige faglige niveauer, alder, intelligenser og læringsstile. Eller sagt på en anden måde tage udgangspunkt i den enkelte elev. Det vil højne kvaliteten af undervisningen i folkeskolen, så flere elever lærer mere, siger viceborgmester Mai Henriksen, Kons., til TV2/FYN.

Odense er den eneste fynske kommuner, der har søgt.

Her er de 21 ansøgere

Hovedstaden
Fredensborg
Bornholm
Frederikssund
Gentofte/Gladsaxe

Sjælland
Roskilde
Odsherred

Syddanmark
Sønderborg
Fredericia
Kolding
Fanø (m. Læsø)
Odense
Vejle

Midtjylland
Silkeborg
Viborg
Hedensted
Holstebro

Nordjylland
Vesthimmerland
Aalborg
Læsø (m. Fanø)
Frederikshavn

Fakta