I det fynske folks tjeneste

Odense Byråd godkender lokalaftale med lærerne

Et enigt Odense Byråd vedtog onsdag aften den nye lokalaftale om lærernes arbejdstid, som kommunen har forhandlet på plads med Odense Lærerforening.

Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, får lærerne på folkeskolerne i Odense Kommune mere fleksible rammer at planlægge undervisningen i.

Et enigt Odense Byråd godkendte onsdag aften den nye lokalaftale om lærernes arbejdstid, der blandt andet giver lærerne fem timer ugentligt til forberedelse, som de selv kan disponere over. Altså fem timer ugentligt, hvor de ikke som hidtil nødvendigvis skal opholde sig på skolen.

- Vi har som kommune en kæmpe opgave med at sikre, at vores børn og unge bliver dygtige, empatiske, tolerante, nysgerrige og modige, så de som voksne kan tage vare på sig selv, det samfund og den verden, de er en del af. Derfor er jeg vanvittigt glad for, at det er lykkedes Odense Kommune og Odense Lærerforening at lave en lokal arbejdstidsaftale for lærerne, som giver større fleksibilitet og forhåbentlig også en større trivsel omkring løsningen af deres opgaver, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) i en pressemeddelelse .

- Det har krævet gensidig tillid at forhandle aftalen. Jeg håber, den varsler en ny og mere tillidsfuld tid for samarbejdet mellem Odense Kommune og byens mange hundrede lærere, siger Susanne Crawley, som selv tog initiativ til lokalaftalen i februar.

Aftalen er forhandlet på plads med Odense Lærerforening, og formand Anne-Mette Kæseler Jensen er derfor også tilfreds med aftalens indhold.

- At skabe den gode folkeskole er er fælles opgave, og jeg ser lokalaftalen som et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Anne-Mette Kæseler Jensen.

- Da det var et krav fra byrådets side, at aftalen skulle være budgetneutral, så vil økonomien på skoleområdet fortsat være stram. Men derfor skal vi alligevel gøres vores fælles bedste for at skabe de mest optimale vilkår under de eksisterende rammer, siger lærernes formand.

Aftalen er i første omgang gældende frem til sommerferien 2017.

Du kan se hele aftalen her.