Odense: EU-dom stopper skattestyrelsens momskrav på bebygget areal

Entreprenørselskab vinder sag over Skattestyrelsen, som mener, at en bygning på Odense Havn med grund kan være en byggegrund.

EU-Domstolen underkender onsdag en praksis af Skattestyrelsen, som har opkrævet moms af bebyggede grunde, når det var en erklæret hensigt, at bygningen efterfølgende skulle rives ned og nyt byggeri opføres.

Domstolen har konkret vurderet en momssag på Odense Havn mellem entreprenørselskabet KPC Herning og Skattestyrelsen på vegne af Vestre Landsret, som har bedt om EU-Domstolens fortolkning af reglerne.

"En transaktion i form af levering af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning", kan "ikke kvalificeres som levering af en byggegrund", hedder det i afgørelsen.

En byggegrund er momspligtig, hvis den overtages af en momspligtig virksomhed, mens en grund med tilhørende gammel bygning er fritaget for moms.

Momsreglerne er begrundet i, om der skabes merværdi.

I den konkrete sag besluttede KPC Herning at købe en grund på Finlandkaj 12 i Odense efter en aftale med en lokal boligforening om at opføre ungdomsboliger.

Parterne mente ikke, at der skulle betales moms, når der lå et pakhus på grunden, selv om dette efter planen skulle rives ned.

Det mente Skattestyrelsen, som har arbejdet ud fra en praksis om, at der ved salg af bygninger med tilhørende grunde opkræves moms, som var det en "byggegrund", hvis det som led i aftalen gælder, at bygningen skal rives ned.