Odense får 10 millioner kroner til fornyelse af Østerbro

Socialministeriet har bevilget 10 milloner kroner til Odense Kommune. Pengene skal bruges til at gøre Østerbro mere tryg og grøn i tæt samarbejde med bydelens borgere.

Kommunen ønsker at gøre området mere sikkert for de bløde trafikkanter, og at anlægge cykelstier, der forbinder området med Odense bymidte.

Der skal skabes attraktive byrum til ophold og leg, samtidigt med at der tages hånd om de socialt udsatte borgere, så de ikke er til gene for områdets øvrige beboere.

Endeligt ønsker kommunen at skabe plads til nye boliger, der kan tiltrække flere børnefamilier til området.

Støtten til Odense Kommunes indsats er en del af statens samlede områdefornyelse på i alt 50 milloner kroner, der i år gives til 11 kommuner forskellige steder i landet.

- Med midlerne sætter vi fokus på at bevare byernes kulturelle arv og forbedre det sociale og kulturelle miljø i udvalgte byområder. Indsatsen skal tilrettelægges i samarbejde med borgerne. Ejerskab og medindflydelse er nemlig en forudsætning for, at en positiv udvikling i et byområde, siger socialminister Benedikte Kiær (K).

De 11 kommuner der har fået støtte, skal nu i samarbejde med områdets beboere udarbejde et program for indsatserne i de udvalgte områder. Kommunerne skal selv bidrage til projekterne med mindst to tredjedele af det samlede udgifter.

De 11 kommuner der har fået støtte til at udvikle byområder er Albertslund, Faaborg-Midtfyn, Hjørring, København, Lemvig, Morsø, Odense, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skive og Vesthimmerland.