I det fynske folks tjeneste

Odense forbereder sig mod voldsomt vejr

Odense Kommune forbereder sig på at kunne håndtere fremtidens mere ekstreme vejrlig. Brandvæsenet får nye pumper, mobilt digesystem og varslingsanlæg.

00:40

Odense Kommune forbereder sig på at kunne håndtere fremtidens mere ekstreme vejrlig.

1 af 2

I december sidste år oplevede Odense Kommune følgerne af stormen Bodil. Vandet steg 1,76 m over normalt vande i Odense Fjord, Odense Kanal og Odense Havn.

Og i 2006 nåede vandstanden angiveligt over 1,9 m.

Hertil kommer, at alle prognoser peger på generelt hyppigere og stigende vandstand i Odense Fjord.

Odense Kommune er derfor nu gået i samarbejde med Kerteminde - og Nordfyns kommune ved at udarbejde Risikostyringsplaner for Odense Fjord.

Nye pumper og varslingssystem

Økonomiudvalget i Odense Kommune har derfor bevilget ca. 1,3 millioner kroner til udstyr, der kan anvendes i situationer med ekstremt vejrlig.

Pengene skal bruges til indkøb af:

- nye og kraftige pumper, der kan sættes ind flere steder i Odense Kommune samtidigt

- 150 meter nyt mobilt digesystem, der kræver et minimum af mandskabsressourcer at anvende

- nyt SMS-varslingssystem til varsling af borgere i klimaramte områder

- ny vandstandsmåler til havnen for at sikre bedre målinger under forhøjet vandstand

Dette udstyr skal betjenes af mandskab fra Odense Brandvæsen.