Odense forbereder sig mod voldsomt vejr

Odense Kommune forbereder sig på at kunne håndtere fremtidens mere ekstreme vejrlig. Brandvæsenet får nye pumper, mobilt digesystem og varslingsanlæg.

I december sidste år oplevede Odense Kommune følgerne af stormen Bodil. Vandet steg 1,76 m over normalt vande i Odense Fjord, Odense Kanal og Odense Havn.

Og i 2006 nåede vandstanden angiveligt over 1,9 m.

Hertil kommer, at alle prognoser peger på generelt hyppigere og stigende vandstand i Odense Fjord.

Odense Kommune er derfor nu gået i samarbejde med Kerteminde - og Nordfyns kommune ved at udarbejde Risikostyringsplaner for Odense Fjord.

Nye pumper og varslingssystem

Økonomiudvalget i Odense Kommune har derfor bevilget ca. 1,3 millioner kroner til udstyr, der kan anvendes i situationer med ekstremt vejrlig.

Pengene skal bruges til indkøb af:

- nye og kraftige pumper, der kan sættes ind flere steder i Odense Kommune samtidigt

- 150 meter nyt mobilt digesystem, der kræver et minimum af mandskabsressourcer at anvende

- nyt SMS-varslingssystem til varsling af borgere i klimaramte områder

- ny vandstandsmåler til havnen for at sikre bedre målinger under forhøjet vandstand

Dette udstyr skal betjenes af mandskab fra Odense Brandvæsen.