I det fynske folks tjeneste

Odense-forvaltninger ind på Amtsgården

Flere af Odense Kommunes forvaltninger flytter i første halvdel af 2007 til nye lokaler. Blandt andet flytter tre forvaltninger ind i Amtsgården og amtets lokaler i Egeparken.

Odense Kommune indtager Amtsgården

Gamle ejendomme bliver solgt

Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen flytter ind på Amtsgården på Ørbækvej.

Amtsgården er mere egnet til kontorformål end de to forvaltningers nuværende lokaler på Klosterbakken og i Slotsgade/Vindegade.

Disse ejendomme bliver efter flytningen solgt, og pengene herfra skal bruges til et nyt projekt med nybyggeri på Wilhelm Werners plads. Det tænkes brugt til turist-, erhvervs- og eventkontor, oplyser stadsdirektør Jørgen Clausen.

Rådhuset skal renoveres

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bliver fremover samlet på Tolderlundsvej.

Det ny Ydelsescenter, som skal stå for udbetaling af sociale ydelser, flytter til amtets kontorlokaler i Egeparken i Vollsmose.

Desuden skal der ske en tiltrængt renovering af lokaler på rådhuset og Odense Slot, hvor de skal modtage omkring 40 nye medarbejdere fra Fyns Amt.