I det fynske folks tjeneste

Odense går til kamp mod rekordhøj ledighed

Mandag præsenterede Beskæftigelses Task Force Odense sine anbefalinger til at nedbringe ledigheden. Kommunen skal arbejde tættere sammen med virksomheder og a-kasser. Og personer på kontanthjælp skal indkaldes til flere samtaler.

I december nedsatte Odense Kommune en Task Force,  der skulle komme med anbefalinger til at bringe ledigheden i Odense ned på landsgennemsnittet.

Og baggrunden er alvorlig. De seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den såkaldte sæsonkorrigerede ledighed i Odense Kommune i februar 2017 var på 5.734 fuldtidspersoner.

Det svarer til 6,3 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune. Dermed indtager Odense nu andenpladsen blandt landets kommuner, når det gælder højeste ledighed.

Læs også Landets næsthøjeste ledighed: - Odense har et omfattende problem

- Ledigheden er alt for høj i Odense, så det er helt afgørende, at vi får flere i arbejde. På den måde kan vi sikre øget livskvalitet for dem, der i dag er fanget i ledighed, samtidig med at vi sikrer flere penge i kommunekassen, så vi kan forbedre vores velfærd, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Seks konkrete anbefalinger

Odense Kommune skal arbejde tættere sammen med virksomhederne, a-kasserne og fagforeningerne, de ledige skal være mere mobile, og så skal kontanthjælpsmodtagere have flere samtaler med deres jobrådgiver. Sådan lyder det i nogle af de seks anbefalinger fra Tack Forcen.

- Der er ingen tvivl om, at Odense står overfor markante udfordringer i forhold til ledigheden, men det er også en meget ambitiøs by, og derfor har jeg store forventninger til, at kommunen vil gribe muligheden og benytte sig af anbefalingerne. Nu skal Odense på arbejde, siger Carsten Koch, der har stået i spidsen for task forcen.

Bag de seks anbefalinger er der blandt andet konkrete forslag om, at de ledige skal motiveres til i højere grad at pendle og skifte fag for at få job.

Læs også FAKTA: Her er de seks anbefalinger

Endelig opfordrer Beskæftigelses Task Force Odense til, at man nedsætter en styregruppe med politikere, virksomheder, a-kasser, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner, der kan sikre, at de nye tiltag bliver ført ud i livet.

Første initiativer er sat  i gang

Odense Kommune har allerede sat gang i en større omlægning på beskæftigelsesområdet. Det omfater flere samtaler med de ledige og en virksomhedsrettet indsats.

-  Anbefalingerne fra task forcen bekræfter mig i, at vi skal sætte fuld tryk på vores omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Samtidig har vi fået en række inspirerende input, som vi kan bruge til at udvikle vores indsats, siger beskæftigelses- og socialrådmand Steen Møller (K).

Anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense

Beskæftigelses Task Force Odense præsenterer seks anbefalinger, der skal skaffe flere i job:
1.    Odense Kommune skal indgå forpligtende fællesskaber med virksomheder.
2.    Job-first skal være mindsettet i jobcentret.
3.    Odense skal have et forpligtende samarbejde med a-kasserne og fagforeningerne
4.    De lediges mobilitet skal øges
5.    Fokuser indsatsen for de ufaglærte, faglærte og ikke-vestlige
6.    Nedsæt et governance board til implementering af indsatserne.