I det fynske folks tjeneste

Odense hæver etikken, men kan ikke slippe kul og olie

CO2-syndere kan fortsat nyde godt af Odenses penge, men tobaksindustrien får kniven

00:37

Selvom de fossile brændstoffers betydning for den globale opvarmning er på dagsordenen i Odense Kommune, vil Kommunen efter al sandsynlighed også fremover investere i virksomheder inden for sort energi. Det fremgår af en indstilling til justering af kommunens etiske investeringsprofil, der ventes vedtaget den 30. marts. Til gengæld vil kommunen ikke længere investere i tobak.

Odense har pt. 1,5 milliard kroner placeret i kapitalplejeaftaler, og disse er spredt ud på obligationer og aktier igennem forskellige investeringsforeninger. En sådan fordeling anses – også af Nationalbanken - for at være mere sikker, end hvis pengene blot placeres i obligationer. Blev pengene sat i obligationer, ville afkastet godt nok være fossilfrit, men til gengæld ville risikoen være større og forrentningen mindre. Helt konkret ville det ud fra kommunens egne tal give 20 millioner kroner mindre i afkast.  

Kommunen må ikke investere i enkeltselskaber og er derfor nødt til at investere i aktier gennem investeringsforeningerne. Og der findes simpelthen ikke fossilfri investeringsforeninger. I indstillingen lægger kommunen op til, at der kan investeres i de helt grønne investeringsforeninger, efterhånden som bankerne begynder at udbyde dem.

Der er fast en tolerancegrænse på fem procent, så fx et supermarked, der sælger tobak i kiosken, men så ikke har sin primære indtægt fra tobak, godt kan indgå i porteføljen. Virksomheder, som kan og vil blive udelukket af Odense, er bl.a. dem, der producere atomvåben, konventionsstridige våben og altså også fremover virksomheder, der producere tobak. Derudover vil også virksomheder med primær produktion af indtægt af to af de værste CO2-syndere, termisk kul og tjæresand, være udelukket.

Odense forventer, at den nye justerede etik ikke vil få væsentlig betydning for afkast og risiko.